Αυτοαξιολόγηση στo μάθημα : "Μικροεπεξεργαστές".
Πλήθος ερωτήσεων : 25,  Διάρκεια : 15'
Μονάδες / Ερώτηση : 4,  Άριστα : 100,  Βάση : 50