Αυτοαξιολόγηση στo μάθημα : "Τεχνολογία Πολυμέσων".
Πλήθος ερωτήσεων : 50,  Διάρκεια : 25'
Μονάδες / Ερώτηση : 2,  Άριστα : 100,  Βάση : 50