Αυτοαξιολόγηση στο μάθημα : "Γλώσσες Προγραμματισμού".
Πλήθος ερωτήσεων : 50,  Διάρκεια : 40'
Μονάδες / Ερώτηση : 2,  Άριστα : 100,  Βάση : 50