ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ
Η διδασκαλία που ακολουθεί, στηρίζεται στην ύλη του μαθήματος Μηχανογραφημένη λογιστική των ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ. Ως στόχο της έχει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τους σπουδαστές, ώστε να εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη η οποία διδάσκεται στο εργαστήριο.

Ως εφαρμογή, έχει επιλεγεί το EuroFASMA της εταιρείας Singular Logic.

Το EuroFASMA, παρότι παλιά εφαρμογή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, σε αρκετές επιχειρήσεις και μικρά ή μεσαία λογιστικά γραφεία. Πέρα από αυτό, είναι η εφαρμογή η οποία χρηιμοποιείται κατά κόρον σε εργαστήρια Σχολείων και Σχολών, μιας και η Singular Logic, το χορηγεί δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το EuroFASMA, διακρίνεται για την αυξημένη και εξελιγμένη παραμετρικότητά του, αλλά και από την ευελιξία του να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες δραστηριότητες της Ελληνικής επιχείρησης.

Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται στα κεφάλαια των σημειώσεων που ακολουθούν, αποτελούν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της Singular Logic. Ο γράφων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν αποσκοπεί σε κανένα οικονομικό όφελος από την παρακάτω παρουσίαση και ότι όλα όσα περιγράφονται σε αυτή τοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών / μαθητών και των λοιπών ενδιαφερομένων.


Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Καθηγητής Πληροφορικής / Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Στηλοθετείται το απλογραφικό βιβλίο, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Παραμετροποιούνται οι εκτυπώσεις του απλογραφικού βιβλίου.
Καταχωρούνται οι εγγραφές που αφορούν τα καθημερινά λογιστικά γεγονότα.
Παρακολουθούνται οι κινήσεις ανά παραστατικό.
Παρακολουθείται όλο το κύκλωμα αξιογράφων (ειπρακτέων και πληρωτέων).
Υποστηρίζεται πλήρης και εξελιγμένη "γέφυρα" σύνδεσης με την εφαρμογή της Εμπορικής Διαχείρισης, ώστε οι εγγραφές στο βιβλίο να γίνονται αυτόματα.
Οι λειτουργίες των Εσόδων / Εξόδων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε αυτές που εκτελούνται μια φορά, μετά την δημιουργία μιας εταιρείας και στην αρχή της χρήσης (δημιουργία εταιρείας, καθορισμός μεγέθους αρχείων κτλ) και σε αυτές που εκτελούνται καθημερινά (καταχωρήσεις πελατών, αγορές, πωλήσεις, τιμολογήσεις κτλ)
Εισαγωγή

Η εφαρμογή των Εσόδων / Εξόδων, αποτελεί, ένα από τα βασικά δομικά συστατικά στοιχεία της σουίτας EuroFASMA. Απευθύνεται κυρίως σε λογιστικά γραφεία, ή επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν λογιστήριο ή επιθυμούν να τηρούν τα απλογραφικά τους βιβλία μόνες τους.

Πιό συγκεκριμένα με την εφαρμογή των Εσόδων / Εξόδων :
Δημιουργία και Επιλογή Εταιρείας
Η διαδικασία δημιουργίας (και επιλογής εταιρείας) είναι ίδια με αυτή της Εμπορικής Διαχείρισης.

Επιλέγουμε Δημιουργία εταιρείας, αποδίδουμε έναν ακέραιο από 0 έως 999 και δημιουργούμε την εταιρεία. Στη συνέχεια, στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρούμε τα στοιχεία της εταιρείας. Ο κωδικός εταιρείας δεν θα πρέπει να υπάρχει στα Έσοδα-Έξοδα, είναι όμως δυνατό να υπάρχει στην Εμπορική Διαχείριση ή σε άλλη εφαρμογή. Αν και δεν είναι απαραίτητο, συνηθίζουμε να αποδίδουμε τον ίδιο αύξοντα αριθμό (κωδικό) σε εταιρείες τις οποίες παρακολουθούμε με περισσότερες από μία εφαρμογές (πχ Εμπορική Διαχείριση και Έσοδα - Έξοδα) και τις οποίες σκοπεύουμε να συνδέσουμε με γέφυρα. Στην παραπάνω περίπτωση παρατηρούμε ότι μόλις δημιουργήσουμε την εταιρεία, η καρτέλα επανέρχεται αυτούσια με τα στοιχεία ήδη συμπληρωμένα, μιας και αυτά έχουν ήδη καταχωρηθεί από την προηγούμενη εφαρμογή. Σε κάποιες περιπτώσεις (συνήθως Demo εκδόσεων της εφαρμογής, θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε εκ νέου την επωνυμία).
Διατηρούμε φυσικά τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε στοιχεία, ή να τροποποιήσουμε εάν το επιθυμούμε.

Μιας και τα βιβλία μας είναι απλογραφικά (Έσοδα - Έξοδα), επιλέγουμε Β’ κατηγορία τήρησης βιβλίων (επιλογή 2) και ως εκ τούτου δεν έχουμε ισολογισμό.
Πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών και στη συνέχεια επιλέγουμε την  εταιρεία.
Μπορούμε να προκαλέσουμε αλλαγές, ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία της εταιρείας από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες λοιπών παραμέτρων->/ Στοιχεία επιχείρησης

Πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών.
Στοιχεία Ευρώ

Μπορούμε να καθορίσουμε την αντιστοιχία Ευρώ - Δραχμής, καθώς και τα δεκαδικά ψηφία των ποσοτήτων Ευρώ, από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες λοιπών παραμέτρων -> Στοιχεία Ευρώ
Καταχωρούμε τις αλλαγές με F10.
Δημιουργία Αρχείων

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να δημιουργηθούν τα αρχεία της εταιρείας (με την ίδια λογική που δημιουργούνται και στην Εμπορική Διαχείριση). Για να το πετύχουμε αυτό πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες συντήρησης αρχείων -> Δημιουργία
Δίνουμε 100 εγγραφές γι κάθε αρχείο (όπου αυτό επιτρέπεται) και πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών.
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας θα μας ζητηθεί να εισάγουμε την χρήση στην οποία θέλουμε να εργαστούμε.
Ορίζουμε τη χρήση και αφήνουμε τη διαδικασία δημιουργίας να εξελιχθεί. Σημειώνεται ότι αν και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε απευθείας την τρέχουσα χρήση (2014), κρίνουμε σκόπιμο για διδακτικούς λόγους να δημιουργήσουμε την προηγούμενη και έπειτα να προβούμε στη δημιουργία της νέας χρήσης.
Άνοιγμα Νέας Χρήσης

Μπορούμε να δημιουργήσουμε τη νέα χρήση, από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες αρχής/τέλους χρήσης -> Άνοιγμα νέας χρήσης

Στην προειδοποιητική οθόνη που εμφανίζεται πατάμε Enter για να συνεχίσουμε.

Στην επόμενη οθόνη ορίζουμε ως Νόμισμα Βιβλίων το Ευρώ και καθορίζουμε το επιθυμητό πλήθος των δεκαδικών ψηφίων (2). Στη συνέχεια ορίζουμε την μορφή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε «Περιοδική 2002» (Μπορούμε απευθείας να επιλέξουμε τον κωδικό 2, ή να εξερευνήσουμε το πεδίο με F7 και να πατήσουμε την επιθυμητή επιλογή). Πατάμε F10 για καταχώρηση των επιλογών και συνέχεια.

Στα μηνύματα που ακολουθούν πατάμε Enter για συνέχεια. Τέλος επιβεβαιώνουμε την δημιουργία της νέας χρήσης.
Αφήνουμε τη διαδικασία ανοίγματος να εξελιχθεί (συνήθως διαρκεί 1 - 2 δευτερόλεπτα) και η εφαρμογή μας επιστρέφει στο αρχικό μενού επιλογών (όπου βρισκόμασταν πριν).

Έχουμε την δυνατότητα να μεταφερθούμε σε προηγούμενη χρήση από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες αρχής/τέλους χρήσης -> Αλλαγή χρονολογίας χρήσης

αλλά και να κλείσουμε τη χρήση από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εργασίες αρχής/τέλους χρήσης -> Οριστικό τέλος προηγ. χρήσης
Σύνδεση (Γέφυρα) με Εμπορική Διαχείριση

Για να μπορέσουμε να εργαστούμε σωστά με την εφαρμογή Εσόδων / Εξόδων, θα πρέπει να την συνδέσουμε (γεφυρώσουμε) με την εφαρμογή της Εμπορικής Διαχείρισης. Η σύνδεση αυτή έχει νόημα μεταξύ εταιρειών, δηλαδή συνδέουμε μια εταιρεία που ήδη έχουμε δημιουργήσει στην Εμπορική Διαχείριση με την εταιρεία μας στα Έσοδα / Έξοδα.

Συνήθως, δίνουμε τον ίδιο κωδικό εταιρείας τόσο στην Εμπορική Διαχείριση όσο και στα Έσοδα / Έξοδα για να μην δημιουργείται σύγχυση, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Για να γεφυρώσουμε τις εφαρμογές πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Έναρξη εργασιών επιχείρησης -> Παράμετροι σύνδεσης
Στην παραπάνω οθόνη, εμφανίζονται τα παραστατικά τα οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τα διάφορα λογιστικά γεγονότα, ενώ η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να τα αλλάξουμε εξερευνώντας τα επιμέρους πεδία με F7.

Για να συνδεθεί η τρέχουσα εταιρεία της εφαρμογής Εσόδων / Εξόδων με την αντίστοιχη της Εμπορικής Διαχείρισης, τοποθετούμε τον επιθυμητό κωδικό στο πεδίο «Εταιρεία Εμπορικής Διαχείρισης».

Πατάμε F10, για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.
Καθορισμός Κατηγοριών Φ.Π.Α.

Μπορούμε να καθορίσουμε τις γενικές παραμέτρους της εφαρμογής, όπως Νόμισμα Βιβλίων, Συντελεστές Καθαρού Κέρδους, Κατηγορίες ΦΠΑ κτλ, από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Έναρξη εργασιών επιχείρησης -> Γενικές παράμετροι εφαρμογής
Ελέγχουμε ώστε το Νόμισμα Βιβλίων να είναι το Ευρώ, ενώ παράλληλα τα δεκαδικά αξιών να είναι 2. Επίσης εάν επιθυμούμε μπορούμε να επιλέξουμε η αιτιολογία των εγγραφών στο βιβλίο να συμπληρώνεται αυτόματα από την Επωνυμία (Πελάτη/Προμηθευτή), πράγμα το οποίο αποτελεί και συνήθη πρακτική των Λογιστών.

Ένα από τα πιο βασικά σημεία που μας ενδιαφέρουν είναι οι κατηγορίες ΦΠΑ που ισχύουν με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Μπορούμε να γράψουμε τις ισχύουσες κατηγορίες πάνω από τις ήδη υπάρχουσες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισχύουσες κατηγορίες (2014) είναι (με μείωση για τα Ν. Αιγαίου πλην Κρήτης) :

Κανονικός 23%
Μειωμένος 13%
Υπερμειωμένος 6,5%Κανονικός 16%
Μειωμένος 9%
Υπερμειωμένος 5%

Πατάμε F10, για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.
Επιλογή Στηλών Εταιρείας

Στη φάση αυτή θα πρέπει να γίνει επιλογή των στηλών του βιβλίου της εταιρείας. Όπως ήδη είναι γνωστό, ο Νόμος δεν υποχρεώνει (ή σε αρκετές περιπτώσεις δεν καθιστά σαφές), τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη ονοματολογία για τις περισσότερες από τις στήλες, οπότε η εφαρμογή προτείνει κάποιες στήλες από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε.
Με δεδομένο ότι η εταιρεία μας πωλεί τόσο εμπορεύματα όσο και προϊόντα (τα οποία παράγει η ίδια), αλλά παρέχει και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα αγοράζει εμπορεύματα και πρώτες ύλες η στηλογράφηση του βιβλίου μας θα μπορούσε να είναι η παρακάτω :
Η επιλογή της εκάστοτε στήλης γίνεται με Enter, ενώ αυτή είναι ενεργή.
Η αποθήκευση των αλλαγών γίνεται με F10 (διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα).
Παραμετροποίηση Στηλών Εταιρείας

Παρατηρούμε, ότι λόγω παλαιότητας του προγράμματος, τα ονόματα των κύριων στηλών που μας ενδιαφέρουν εμφανίζονται με ονόματα τα οποία αναφέρουν συντελεστές ΦΠΑ οι οποίοι δεν ισχύουν σήμερα.

Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί, μιας και οι συντελεστές ΦΠΑ, έχουν οριστεί σωστά και η ένδειξη 18%, μπορεί να αλλάξει. Για να αλλάξουμε τα ονόματα των στηλών πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Έναρξη εργασιών επιχείρησης -> Παράμετροι στηλών εταιρείας
Επιλέγουμε τη στήλη η οποία θα γίνουν οι αλλαγές και πατάμε Enter.
Το περιεχόμενο στήλης και ο εκτυπούμενος τίτλος μπορούν να αλλάξουν εάν γράψουμε από πάνω τους. Οπότε αλλάζουμε το 18% σε 23%. Επίσης εάν υποθέσουμε ότι η επιχείρησή μας πωλεί εμπορεύματα, τόσο χονδρικής, όσο και λιανικής, ίσως θελήσουμε να μορφοποιήσουμε τη στήλη ώστε να δείχνει αν πρόκειται για στήλη χονδρικής ή λιανικής.
Στη συνέχεια καθορίζουμε, το αν η στήλη είναι στήλη αξίας ή ΦΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια στήλη αξίας (δηλαδή στην οποία θα φαίνεται το καθαρό ποσό της πώλησης προ ΦΠΑ). Επίσης ορίζουμε αν πρόκειται για στήλη η οποία παρακολουθεί εμπορεύματα, προϊόντα κτλ, αν οι αξίες ΦΠΑ θα διαχωρίζονται και αν υπάρχουν συνδεδεμένες στήλες (ανώτερες) και ποιες. Αρκετά από τα πεδία είναι εξερευνώμενα και η εξερεύνηση γίνεται με F7.
Καθορίζουμε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει η στήλη, καθώς και την στήλη ΦΠΑ η οποία της αντιστοιχεί. Πάλι κάποια πεδία είναι εξερευνώμενα με F7.
Τέλος καθορίζουμε, αν πρόκειται για στήλη Χονδρικής ή Λιανικής. Στην προκειμένη περίπτωση (όπως ήδη αποφασίσαμε) πρόκειται για στήλη χονδρικής, οπότε στην αντίστοιχη ερώτηση τοποθετούμε (Ό)χι.
Παρατηρούμε επίσης, ότι η στήλη παραμένει ανενεργή και δεν έχουμε δικαίωμα ενεργοποίησης από αυτό το σημείο. Η ενεργοποίηση θα γίνει σε παρακάτω στάδιο. Πατάμε F10, για αποθήκευση των αλλαγών. Μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία των υπόλοιπων στηλών με PgDn, ή να μεταφερθούμε σε αυτές με τη γνωστή διαδικασία.

Ομοίως μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και τις στήλες του ΦΠΑ. Παρατηρήσαμε παραπάνω ότι, όταν στην καρτέλα της στήλης «14. Πώληση Εμπορευμάτων (Χονδρικής) με 23%» καθορίσαμε την κατηγορία ΦΠΑ, ορίσαμε παράλληλα και τη στήλη στην οποία θα μεταφέρεται ο ΦΠΑ. Η στήλη αυτή είχε κωδικό 18. Πάλι λόγω παλαιότητας του προγράμματος θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στη στήλη 18.
Παρατηρούμε ότι μιας και πρόκειται για στήλη ΦΠΑ, τοποθετούμε τον αντίστοιχο κωδικό στην κατάλληλη επιλογή, ενώ γίνεται σύνδεση με την ανώτερη στήλη (6. ΦΠΑ Εκροών), η οποία συγκεντρώνει όλα τα ποσά ΦΠΑ της κατηγορίας 23%.

Επίσης η στήλη παραμένει ανενεργή και θα ενεργοποιηθεί αργότερα.

Έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στις υπόλοιπες στήλες που απομένουν με PgDn, ή να πατήσουμε F10, για αποθήκευση των αλλαγών.

Συνεχίζουμε και παραμετροποιούμε όλες τις στήλες που απομένουν, τόσο για τα έσοδα (Πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών κτλ), όσο και για τα έξοδα (Αγορές, Δαπάνες κτλ).

Όσον αφορά τις στήλες της λιανικής που θα πρέπει να δημιουργηθούν (Πωλήσεις Εμπορευμάτων, Προϊόντων, Α’ υλών) έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιες από τις μη χρησιμοποιούμενες στήλες (πχ Πωλήσεις Εμπ/των 8%) και να τις τροποποιήσουμε ανάλογα. Αρκεί φυσικά να ειδοποιήσουμε την επιλογή, ότι πρόκειται για στήλες λιανικής, σημαίνοντας τη σχετική επιλογή με (Ν)αί.
Παραμετροποίηση Εκτυπώσεων Βιβλίων

Όσον αφορά τις στήλες του βιβλίου μας πλέον είναι οι παρακάτω :
Θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τις στήλες, με στόχο αφενός να τις ενεργοποιήσουμε (διότι ακόμη παραμένουν ανενεργές) και αφετέρου για να τις στοιχήσουμε επάνω στη σελίδα του βιβλίου. Για να το κάνουμε αυτό πάμε στην επιλογή :

Βοηθητικά -> Έναρξη εργασιών επιχείρησης -> Παράμετροι εκτύπωσης βιβλίων
Επιλέγουμε σε πρώτη φάση το Βιβλίο Εσόδων και πάμε στα Στοιχεία Βιβλίου.
Αφού δώσουμε τις επιθυμητές παραμέτρους, πατάμε F10, για καταχώρηση των αλλαγών.

Συνεχίζουμε με την επιλογή «Στοιχεία στηλών βιβλίου».
Επιλέγουμε την στήλη που θέλουμε να εμφανίζεται και ορίζουμε το πλάτος της (σε χαρακτήρες). Συνεχίζουμε για όλες τις στήλες του βιβλίου εσόδων πατώντας το πλήκτρο PgDn και επιλέγοντας τις επιθυμητές στήλες.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορούμε να δούμε ποιες στήλες έχουν επιλεγεί για το βιβλίο εσόδων, εάν πατήσουμε το πλήκτρο F7, στην επιλογή «Στοιχεία Εκτυπωνόμενης Στήλης».
Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τόσο οι επιλεχθείσες στήλες, όσο και το μήκος της κάθε μιας στην εκτύπωση. Απο το σημείο αυτό, μπορούμε να επιλέξουμε όποια στήλη επιθυμούμε και να της προκαλέσουμε αλλαγές όσον αφορά τις προτιμήσεις εκτύπωσής της.

Ομοίως μπορούμε να κινηθούμε και για τις στήλες του βιβλίου εξόδων. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορούμε να ελέγξουμε τις στήλες που ενεργοποιήθηκαν πατώντας F7 (εξερευνώντας) την επιλογή «Στοιχεία Εκτυπωνόμενης Στήλης».
Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι οι στήλες πλέον έχουν ενεργοποιηθεί, εάν μεταβούμε σε μια από αυτές και προβάλουμε τα στοιχεία της.
Ένας άλλος τρόπος για να δούμε τις στήλες που έχουν επιλεγεί είναι από την επιλογή :

Βοηθητικά -> Εκτυπώσεις παραμέτρων -> Παράμετροι εκτύπωσης βιβλίων

Επιλέγουμε εκτύπωση στην Οθόνη και βλέπουμε συγκεντρωτικά τις στήλες που θα εκτυπώνονται ανά βιβλίο.
Εγγραφές Λογιστικών Γεγονότων

Για να γίνει καταχώρηση οριστικής λογιστικής εγγραφής πάμε στην επιλογή :

Κινήσεις -> Οριστικές εγγραφές -> Νέα εγγραφή

Η εγγραφή θα μπορούσε να καταχωρηθεί προσωρινά και να οριστικοποιηθεί στην πορεία
Αγορά Εμπορευμάτων

Γεγονός : Στις 20/11/14, η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα καθαρής αξίας 2.000€, τοις μετρητοίς, πλέον ΦΠΑ 23%, Τιμ. Νο 35, Interxyl ΕΠΕ.

Είναι εμφανές ότι το ανωτέρω λογιστικό γεγονός αποτελεί έξοδο και στο χειρόγραφο σύστημα η εγγραφή θα έπρεπε να καταχωρηθεί ως εξής :
Έχοντας δημιουργήσει (και ενεργοποιήσει) τις αντίστοιχες στήλες στο μηχανογραφικό σύστημα, για να καταχωρήσουμε την εγγραφή θα πρέπει να μεταβούμε στην επιλογή :

Κινήσεις -> Οριστικές εγγραφές -> Νέα εγγραφή

Στην κίνηση αυτή θα πρέπει να οριστεί :

i.Το παραστατικό (Τιμολόγιο Προμηθευτή).

ii.Η ημερομηνία.

iii.Ο προμηθευτής από τον οποίο έγινε η αγορά.

iv.Η στήλη του βιβλίου η οποία θα πρέπει να κινηθεί.

v.Η καθαρή αξία της αγοράς.
Παρατηρούμε, ότι η στήλη του ΦΠΑ, καθώς και η μικτή αξία συμπληρώνονται αυτόματα.
Πατάμε F10, για καταχώρηση της εγγραφής (ενδέχεται να περάσουν 1 - 2 δευτερόλεπτα ως την ολοκλήρωση).
Αγορά Πρώτων Υλών

Γεγονός : Η επιχείρηση, αγόρασε στις 21/11/14, πρώτες ύλες καθαρής αξίας 1.500€, τοις μετρητοίς, πλέον ΦΠΑ 23%, Τιμ. Νο 36, Interxyl ΕΠΕ.

Στο χειρόγραφο σύστημα η εγγραφή θα μπορούσε νε είναι η παρακάτω :
Ομοίως με προηγουμένως, η εγγραφή στο μηχανογραφημένο σύστημα θα είναι :
Πατάμε F10, για να καταχωρηθεί η εγγραφή.
Αγορά Παγίων

Γεγονός : Η επιχείρηση αγόρασε στις 22/11/14, πάγιο περιουσιακό στοιχείο (πχ έναν Η/Υ), καθαρής αξίας 850€, πλέον ΦΠΑ 23%, Τιμ Νο 37, Interxyl ΕΠΕ.
Πληρωμή Λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Γεγονός : Στις 25/11/14, η επιχείρηση εξοφλεί λογαριασμό ΔΕΗ (ηλεκτρικού ρεύματος), καθαρής αξίας κατανάλωσης 1.000€, πλέον ΦΠΑ 13%, ΝΕΡΙΤ : 50€, Δημοτικά τέλη : 200€, ΕΦΚ : 30€, Δημοτικοί Φόροι : 20€

Ως γνωστόν, στους λογαριασμούς ΔΕΗ, η κατανάλωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ενώ άλλες χρεώσεις όπως Δημοτικοί φόροι και τέλη, τέλη υπέρ ΝΕΡΙΤ (πρώην ΕΡΤ), πρώην ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι) κτλ, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου η αξία της κατανάλωσης (και των λοιπών χρεώσεων που ενδεχομένως επιβαρύνονται με ΦΠΑ) θα πρέπει να καταχωρηθεί με δικαίωμα έκπτωσης, λόγω του γεγονότος ότι το ποσό αυτό του ΦΠΑ δύναται να συμψηφιστεί. Αντίθετα οι υπόλοιπες χρεώσεις καταχωρούνται ως δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Έτσι η λογιστική εγγραφή στο βιβλίο θα έχει ως εξής :
Στο μηχανογραφημένο σύστημα η εγγραφή θα είναι :
Πληρωμή Ενοικίου

Γεγονός : Στις 26/11/14, η επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο (για τον χώρο στον οποίο στεγάζονται τα γραφεία της) του μηνός Δεκεμβρίου, μικτής αξίας 800€. (ΑΕΕ Νο 15)

Ως γνωστόν τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Άρα η καθαρή αξία του ενοικίου θα είναι 800 / 1,036 = 772,20€, ενώ το τέλος χαρτοσήμου θα είναι 800€ - 772,20€ = 27,80€. Έτσι η εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα μπορούσε να είναι :
Αν και η συνήθης πρακτική μεταξύ των λογιστών είναι το ποσό να περνιέται ολόκληρο, μιας και το χαρτόσημο της ανωτέρω συναλλαγής δεν παρακολουθείται από την επιχείρηση. Έτσι η μηχανογραφημένη εγγραφή θα είναι :
Πληρωμή Λογαριασμού Σταθερής / Κινητής Τηλεφωνίας

Γεγονός : Στις 27/11/14, η επιχείρηση πληρώνει τον λογαριασμό OTE, μηνός Οκτωβρίου, καθαρής αξίας 500€, πλέον ΦΠΑ 23%, 115€

Η εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα είναι :
Ως εκ τούτου, η εγγραφή στο μηχανογραφημένο σύστημα θα είναι :
Λόγω του γεγονότος, ότι στις στήλες των δαπανών, δεν έχουμε κάνει σύνδεση με στήλες ΦΠΑ, τα ποσά του ΦΠΑ καλούμαστε να τα περάσουμε με το χέρι.

Πατάμε F10, για καταχώρηση της εγγραφής.
Εγγραφή Μισθοδοσίας

Έστω ότι η επιχείρηση απασχολεί τους παρακάτω υπαλλήλους :
Με δεδομένο ότι σήμερα (Ιούλιος 2015), ισχύουν τα κάτωθι, από πλευράς Νομοθεσίας (Μικτά-ΕΤΕΑΜ, Ν.2454/14) :
Η μισθοδοσία του Α. Αργυρίου θα υπολογιστεί ως εξής :

Μικτές Αποδοχές = 1.500€
Κρατήσεις εργαζομένου = 1.500€ Χ 0,155 = 232,50€
Καθαρές Αποδοχές (προ φόρων) = 1.500€ - 232,50€ = 1.267,50€

Για να υπολογιστεί ο φόρος θα πρέπει να γίνει αναγωγή στο ετήσιο εισόδημα (δηλαδή Χ 14 μισθούς με δεδομένο ότι ο εργαζόμενος λαμβάνει δώρα κτλ), άρα :

Ετήσιες Αποδοχές = 1.267,50€ Χ 14 = 17.745€
Ετήσιος αναλογούντας φόρος = 17.745€ Χ 0,22 = 3.903,90€
Αφαιρούμε τα 2.100€ ως αφορολόγητο όριο, άρα :
Ετήσιος Φόρος = 3.903,90€-2.100€ = 1.803,90€
Υπολογίζουμε 1,5% έκπτωση λόγω προκαταβολής, δηλαδή :
1.803,90€ Χ 0,015 = 27,06€, άρα :
Ετήσιος Φόρος = 1.803,90€ - 27,06€ = 1.776,84€
Μηνιαίος Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) = 1.776,84€ / 14 = 126,92€

Με βάση την κλίμακα του φόρου αλληλεγγύης ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώσει το 0,7% των καθαρών (προ φόρων) αποδοχών του, για φόρο αλληλεγγύης άρα :
Φόρος Αλληλεγγύης = 1.267,50€ Χ 0,007 = 8,88€

Επίσης θα πρέπει να υπολογιστούν και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.
Εργοδοτικές Εισφορές = 1.500€ Χ 0,2456 = 368,40€

Άρα οι εισφορές προς το ΙΚΑ θα είναι :
Εισφορές ΙΚΑ = Εργοδοτικές εισφορές + Κρατήσεις εργαζομένου = 368,40€ + 232,50€ = 600,90€
Τέλος, το καθαρό πληρωτέο προς τον υπάλληλο θα είναι :

Καθαρό Πληρωτέο = Καθαρές Αποδοχές (προ φόρων) - ΦΜΥ - Φόρος Αλληλεγγύης = 1.267,50€ - 126,92€ - 8,88€ = 1.131,70€

Οπότε η εγγραφή μισθοδοσίας για τον συγκεκριμένο υπάλληλο (αν γινόταν στο χειρόγραφο σύστημα) θα ήταν :
Ομοίως η μισθοδοσία του Β. Βασιλείου έχει ως εξής :

Μικτά : 2.700€
Κρατήσεις εργαζομένου = 418,50€
Καθαρές αποδοχές (προ φόρων) = 2.281,50€
Ετήσιες αποδοχές = 31.941€

Για τον υπολογισμό του ετήσιου φόρου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, το γεγονός ότι ο υπάλληλος εντάσσεται στη δεύτερη κλίμακα (διότι υπερβαίνει τις 25.000), οπότε έχουμε :

Ετήσιος φόρος = 25.000€ Χ 0,22 = 5.500€
                              6.941€ Χ 0,32 = 2.221,12€
Άρα :                     5.500€ + 2.221,12€ = 7.721,12€


Μείον το αφορολόγητο : 7.721,12€ - 2.100€ = 5.621,12€
Προκαταβολή (1,5%) : 5.621,12€ Χ 1,5% = 84,32€
Ετήσιος Αναλογούντας Φόρος = 5.621,12€ - 84,32€ = 5.536,80€

ΦΜΥ = 5.536,80€ / 14 = 395,49€
Φόρος αλληλεγγύης = 2.281,50€ Χ 0,014 = 31,94€
Εργοδοτικές εισφορές = 2.700 Χ 0,2456 = 663,12€

Άρα :
Εισφορές ΙΚΑ = 418,50€ + 663,12€ = 1.081,62€
Καθαρό πληρωτέο = 1.684,36€
Οπότε η εγγραφή για τον Β. Βασιλείου θα είναι :
Με την ανωτέρω λογική, για τον Γ. Γεωργίου θα έχουμε την εγγραφή :
Αντιλαμβανόμαστε, ότι η εγγραφή (στο χειρόγραφο ή το μηχανογραφικό σύστημα) για τη μισθοδοσία, θα μπορούσε να γίνει συγκεντρωτικά (αθροιστικά) για όλους τους υπαλλήλους. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε ως εξής :
Σημειώνουμε, ότι θα μπορούσε να γίνει εγγραφή και εντελώς συγκεντρωτικά, σε μια γραμμή, αλλά τότε  δεν θα φαίνονταν τα επί μέρους ποσά που αντιστοιχούν στους φόρους, τις εισφορές κτλ.
Ως εκ τούτου η εγγραφή στο μηχανογραφημένο σύστημα, θα μπορούσε να ακολουθεί την παρακάτω λογική.
ή εναλλακτικά :
Πατάμε F10, για καταχώρηση της εγγραφής.
Πώληση Εμπορευμάτων (Χονδρικής)

Γεγονός :  Στις 10/11, η επιχείρηση πωλεί εμπορεύματα (τοις μετρητοίς) στον Ε. Ευγενίου, καθαρής αξίας 2.000€, πλέον ΦΠΑ 23%. Τιμ No 3.

Η εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα είναι :
Ενώ στο μηχανογραφημένο θα είναι :
Πατάμε F10, για καταχώρηση της εγγραφής.
Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Λιανικής)

Γεγονός : Στις 11/11, η επιχείρηση πωλεί εμπορεύματα (τοις μετρητοίς) σε πελάτη λιανικής, καθαρής αξίας 400€, πλέον ΦΠΑ 23%. ΑΛΠ No 1.

Η εγγραφή στο χειρόγραφο σύστημα θα είναι :
Ενώ στο μηχανογραφημένο θα είναι :
Πατάμε F10, για καταχώρηση της εγγραφής.
"Ζ" Ταμειακής Μηχανής

Γεγονός : Στις 12/11, καταχωρεί το «Ζ» Νο 2134 της ταμειακής μηχανής, με τα κάτωθι επιμέρους ποσά :

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 23% : 1.860€
Πωλήσεις Προϊόντων 23% : 2.100€
Πωλήσεις Α’ Υλών 23% :    645€
Παροχή Υπηρεσιών : 1.090€

Η εγγραφή στο χειρόγραφο θα είναι :
Ενώ στο μηχανογραφημένο θα είναι :
Καταχωρήσεις Εγγραφών από την Εμπορική Διαχείριση (Γέφυρα)

Όπως ήδη έχουμε δει, από την Εμπορική Διαχείριση μπορούμε να εκδώσουμε παραστατικά, τα οποία απεικονίζουν λογιστικά γεγονότα (πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής, με Τιμολόγιο κτλ).

Η εφαρμογή «Έσοδα-Έξοδα», μας δίνει τη δυνατότητα  να καταχωρήσουμε αυτόματα τις εγγραφές στα βιβλία μας, βρίσκοντας τα εκκρεμή παραστατικά (που δεν έχουν μετατραπεί σε εγγραφές ακόμη), από την εφαρμογή της «Εμπορικής Διαχείρισης».

Για να το καταφέρουμε αυτό πάμε στην επιλογή :

Λοιπά -> Ενημέρωση από Εμπ. Διαχείριση -> Ενημέρωση οριστικών κινήσεων
(Μπορούμε να καταχωρήσουμε τις εγγραφές και ως προσωρινές, εάν το επιθυμούμε)

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αυτόματα ή να ενημερωθεί ένα ενδιάμεσο αρχείο, στο οποίο, οι εγγραφές θα εκκρεμούν έως ότου αποφασίσουμε να τις καταχωρήσουμε στα βιβλία μας. Συνήθως πάντως επιλέγουμε την αυτόματη ενημέρωση.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το διάστημα των ημερομηνιών από το οποίο θα γίνει η ενημέρωση, καθώς και τα παραστατικά τα οποία θα συμμετάσχουν στις εγγραφές.
Η διαδικασία, ίσως διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την ενημέρωση των βιβλίων, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση άλλων παραστατικών πριν την ημερομηνία τελευταίας καταχώρησης!!!
Προσωρινές Εγγραφές και Οριστικοποίηση

Όπως ήδη έχουμε δει, μια εγγραφή μπορεί να καταχωρηθεί ως προσωρινή και να οριστικοποιηθεί στην πορεία.

Για να καταχωρήσουμε προσωρινές εγγραφές πάμε στην επιλογή :

Κινήσεις -> Προσωρινές εγγραφές -> Εγγραφές Βιβλίων

και ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία καταχώρησης εγγραφών.

Για να οριστικοποιήσουμε τις προσωρινές εγγραφές, πάμε στην επιλογή :

Κινήσεις -> Προσωρινές εγγραφές -> Ενημέρωση Αρχείων

Στη συνέχεια, θέτουμε το διάστημα των ημερομηνιών, στο οποίο θα γίνει η οριστικοποίηση των εγγραφών, καθώς και το διάστημα των παραστατικών που θα οριστικοποιηθούν.
Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Προβολές Συνόλων Στηλών

Μπορούμε να δούμε τα σύνολα ανά στήλη του βιβλίου, από την επιλογή :

Προβολές -> Συνόλων στηλών

Με F7, μπορούμε να εξερευνήσουμε τον κωδικό στήλης και στη συνέχεια να μετακινηθούμε στις στήλες με τα βελάκια του πληκτρολογίου.
Προβολές Εγγραφών Βιβλίων

Μπορούμε επίσης να δούμε τις εγγραφές του βιβλίου από την επιλογή :

Προβολές -> Συνόλων στηλών -> Κινήσεων βιβλίων -> Οριστικές εγγραφές
(ομοίως μπορούμε να δούμε αναλυτικά τις προσωρινές εγγραφές, αν υπάρχουν)

Αν και συνήθως επιλέγουμε να προβάλουμε τις εγγραφές κατά ημερομηνία, έχουμε τη δυνατότητα να τις προβάλουμε κατά κωδικό πελάτη/προμηθευτή, ή κατά παραστατικό. Σε όλες τις περιπτώσεις θα μας ζητηθεί να δοθούν διαστήματα εντός των οποίων θα εμφανιστούν οι εγγραφές.

Τέλος μας δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής εμφάνισης της εκάστοτε εγγραφής, αν πατήσουμε Enter, επάνω της.
Εκκαθάριση Φ.Π.Α.

Μπορούμε να δούμε την εκκαθάριση Φ.Π.Α., από την επιλογή :

Εκτυπώσεις -> Εφορίας -> Εκκαθάριση ΦΠΑ
Αφού οριστούν τα επιθυμητά διαστήματα και επιλογές παίρνουμε στην οθόνη (ή τον εκτυπωτή, ανάλογα με την επιλογή που έχουμε κάνει), την εκκαθάριση του Φ.Π.Α.

Μπορούμε να αλλάζουμε σελίδα με Enter, και να περιηγούμαστε με τα βελάκια και τα πλήκτρα PgUp, PgDn.
Κατάσταση Κινήσεων ανά Παραστατικό

Μπορούμε να δούμε τις κινήσεις, ανά παραστατικό αναλυτικά, από την επιλογή :

Εκτυπώσεις -> Εφορίας -> Κατάσταση κινήσεων ανά παραστατικό
Αφού οριστούν οι επιθυμητές παράμετροι (διαστήματα κτλ), μπορούμε να δούμε τις κινήσεις ανά παραστατικό.
Και πάλι μπορούμε να περιηγηθούμε με τα βελάκια, το Enter και τα πλήκτρα PgUp, PgDn.
Εκτυπώσεις Βιβλίων

Μπορούμε να εκτυπώσουμε την ανάλυση των στηλών των βιβλίων μας από την επιλογή :

Εκτυπώσεις -> Βιβλία επιχείρησης
Επιλέγουμε το βιβλίο του οποίου οι στήλες θα εκτυπωθούν.
Επιλέγουμε το διάστημα της εκτύπωσης.
Επιλέγουμε τη συσκευή εξόδου (Οθόνη, Εκτυπωτής κτλ)
Παίρνουμε την εκτύπωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι εκτυπώσεις αυτές είναι πληροφοριακές και δεν ισχύουν για φορολογική χρήση.