Διδακτικοί Στόχοι Ενότητας.

Μετά το πέρας αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να :
1. Αντιγράφετε και επικολάτε περιεχόμενα κελιών.

2. Αποκόπτετε και επικολάτε περιεχόμενα κελιών.

3. Μετακινείτε περιεχόμενα κελιών με χρήση drag & drop.
Επόμενη
Μετακίνηση, Αντιγραφή & Διαγραφή.     Σελίδα 1 από 6