Επόμενη
Δημιουργία Απλών Τύπων.     Σελίδα 1 από 7
Διδακτικοί Στόχοι Ενότητας.

Μετά το πέρας αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να :
1. Διαχωρίζετε τα μέρη που αποτελούν ένα τύπο του Excel.

2. Δημιουργείτε τύπους για να εκτελείτε κάποια από τις βασικές αριθμητικές πράξεις.

3. Χρησιμοποποιείτε τη μέθοδο point & click, για τη δημιουργία τύπων.