Επόμενη
Δημιουργία Σύνθετων Τύπων.     Σελίδα 1 από 9
Διδακτικοί Στόχοι Ενότητας.

Μετά το πέρας αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να :
1. Δημιουργείτε σύνθετους τύπους στο Excel.

2. Αντιγράφετε και επικολάτε έναν τύπο σε άλλο κελί ή εύρος κελιών.

3. Διορθώνετε ένα τύπο.

4. Δημιουργείτε σχετικές και απόλυτες αναφορές.