Επόμενη
Χρήση Συναρτήσεων.     Σελίδα 1 από 7
Διδακτικοί Στόχοι Ενότητας.

Μετά το πέρας αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να :
1. Περιγράφετε την χρησιμότητα μιας συνάρτησης.

2.
Χρησιμοποιείτε τις βασικές συναρτήσεις του Excel σε τύπους υπολογισμών.

3. Προσπελάυνετε τις συναρτήσεις του Excel.

4. Ξεχωρίζετε τα μέρη τα οποία συνθέτουν μια συνάρτηση.

5.