ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Θεωρία Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Λειτουργικά Συστήματα, Γλώσσες Προγραμματισμού, Δίκτυα, Internet, Εξειδικευμένες Εφαρμογές κ.α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

Θεωρία Οικονομικών, Μικρο και Μακροοικονομικές, Διοίκηση Επιχειρήσεων και HR, Χειρόγραφη και Μηχανογραφημένη Λογιστική κ.α.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΤΥΠΙΚΗ & ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τεχνικές Διδασκαλίας στην Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση, Γενική και Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ζητήματα Ειδικής Αγωγής κ.α.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ

Βιβλιογραφικές παραπομπές σε ζητήματα Σχολικών και Ανώτερων Μαθηματικών, Άλγεβρα, Μαθηματική Ανάλυση, Ευκλείδεια και Αναλυτική Γεωμετρία κ.α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

Βιβλιογραφία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών ζητημάτων, Επίγειων, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών και Ναυλώσεων κ.α.

Παραπομπές σε Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία.

Το παρόν εγχείρημα, αποτελεί μάλλον ένα ομαδοποιημένο (κατά το δυνατόν) σύνολο βιβλιογραφικών παραπομπών, παρά μια πραγματική ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Αυτό, διότι κανένα από τα βιβλία, βοηθήματα, συγγράμματα, εγχειρίδια κ.τ.λ. τα οποία αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο, δεν βρίσκεται αποθηκευμένο σε φυσική μορφή σε αυτόν, αλλά για κάθε ένα από αυτά, υπάρχει μια παραπομπή (ηλεκτρονικός σύνδεσμος - hyperlink), η οποία δείχνει στην πραγματική θέση αποθήκευσής τους στο διαδίκτυο.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι θέσεις αυτές, αποτελούν ιστοτόπους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών (ημεδαπών ή αλλοδαπών), Ελλήνων και Ξένων Καθηγητών, Ελληνικών ή Διεθνών αποθετηρίων ψηφιακού υλικού, Εταιρειών, Εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και ιστοσελίδων παροχής δωρεάν ή διαφημιστικών βιβλίων κτλ.
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει περίπτωση, με τον χρόνο, κάποια (ή κάποιες) από τις ιστοσελίδες που φιλοξενούν το υλικό ή κάποιοι από τους υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε αυτό να πάψουν να λειτουργούν ή να μην λειτουργούν σωστά με αποτέλεσμα το υλικό να μην είναι διαθέσιμο (dead links). Αν και γίνονται συχνοί έλεγχοι από την πλευρά του διαχειριστή, εάν οι επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου διαπιστώσουν ότι κάποιος σύνδεσμος δεν λειτουργεί παρακαλούνται να  ενημερώσουν (στο zkontop@windowslive.com), ώστε να αφαιρεθεί η παραπομπή, ή να διορθωθεί το πρόβλημα αναζητώντας νέο πάροχο.

Δομή του Ψηφιακού Υλικού.

Με δεδομένο ότι η παρούσα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε (και συντηρείται) με μόνο και αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των σπουδαστών (κυρίως Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ.)  αλλά και των λοιπών ενδιαφερόμενων επισκεπτών, οι παραπομπές στο ψηφιακό υλικό έχουν οργανωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να θυμίζουν τη δομή του αναλυτικού προγράμματος των Ι.Ε.Κ. Ως εκ τούτου οι κατηγορίες παραπομπών έχουν δομηθεί με βάση τα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων των Ι.Ε.Κ.
Κάθε κατηγορία, ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές σε υλικό περισσοτέρων του ενός αντικειμένων, αν αυτό προτείνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα η κατηγορία "Σχεδίαση & Προγραμματισμός Ιστοσελίδων" περιλαμβάνει αναφορές σε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη θεωρία του Web Design, τη γλώσσα HTML και το CSS, τη JavaScript, τη JQuery, το BootStrap, αλλά και ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και προγραμματισμού όπως το Dreamweaver, το Joomla, το Wordpress και το Drupal κτλ. Ομοίως έχει συμβεί και με τις υπόλοιπες κατηγορίες, όχι μόνο της Πληροφορικής αλλά και των άλλων επιστημών.
Αν και από την πλευρά του διαχειριστή καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τον εντοπισμό και την παροχή νέων και επίκαιρων βιβλιογραφικών αναφορών  προς τους σπουδαστές, πάντα υπάρχει η πιθανότητα έλλιπούς κάλυψης ενός αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούνται οι επισκέπτες να ενημερώσουν (στο zkontop@windowslive.com), ώστε να αναζητηθεί βιβλιογραφική αναφορά. Επίσης, αν κάποιοι επιθυμούν να βοηθήσουν προτείνοντας νέες βιβλιογραφικές αναφορές, ενθαρρύνονται να το πράξουν, αρκεί αυτές να μην παραβιάζουν την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Νομική Σημείωση / Αποποίηση Ευθυνών.

Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου δηλώνει ανεπιφύλακτα και κατηγορηματικά, ότι :

• δεν αποσκοπεί σε κανενός είδους οικονομικό όφελος από την κατοχή και διαχείρισή του και ότι η δημιουργία και συνεχής συντήρησή του έχουν ως στόχο την δωρεάν, βέλτιστη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των λοιπών ενδιαφερομένων επισκεπτών.

•  δεν αποσκοπεί, ούτε έχει την πρόθεση να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του ψηφιακού υλικού εμφανίζεται υπό μορφή αναφορών και παραπομπών (links) και κανένα μέρος του δεν βρίσκεται αποθηκευμένο στον παρόντα ιστότοπο. Αντίθετα οι αναφορές στα βιβλία, βοηθήματα, συγγράμματα, εγχειρίδια κ.τ.λ., έχουν υλοποιηθεί με καταδείξεις μέσω συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Εταιρειών κ.τ.λ., οι οποίοι με δική τους ευθύνη τα φιλοξενούν. Τα Πνευματικά (και άλλα) δικαιώματα επί του ψηφιακού υλικού ανήκουν στους δημιουργούς του (συγγραφείς, εκδότες κ.τ.λ.) και κατοχυρώνονται υπέρ αυτών από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις. Αν και έχει καταβληθεί προσπάθεια τα έργα που έχουν επιλεγεί να είναι δωρεάν (ή να διατίθενται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα Ιδρύματα και τους Οργανισμούς που τα φιλοξενούν στις σελίδες τους), αν κάποιος από τους κατόχους των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων, θεωρεί ότι η δημιουργία συνδέσμου στο έργο του παραβιάζει  τα Νόμιμα Δικαιώματά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τον Διαχειριστή (στο zkontop@windowslive.com) και ο σύνδεσμος θα διαγραφεί.

•  δεν ευθύνεται για την αλήθεια ή εγκυρότητα των γραφομένων στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Οι απόψεις που παρατίθενται σε αυτό αποτελούν απόψεις των επιμέρους συγγραφέων και όχι κατ'ανάγκη του ιδίου.

•  δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οι οποίες ίσως προκληθούν από την εσφαλμένη ή κακόβουλη χρήση των γνώσεων οι οποίες παρατίθενται στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παραπέμπουν οι σύνδεσμοι.

•  δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οι οποίες ίσως προκληθούν από τους ιστοτόπους στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, μιας και δεν τους διαχειρίζεται αυτός και δεν είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας τους.

Σχεδίαση Ιστοσελίδας, 2017 Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
http://kontopodis.edu.gr
Με επιφύλαξη παντός Νομίμου Δικαιώματος