Η Γλώσσα Προγραμματισμού C

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης

Οι σημειώσεις βασίζονται στην ύλη των Ι.Ε.Κ., ενώ περιλαμβάνουν και παράρτημα με τις απαντήσεις των ερωτήσεων πιστοποίησης του μαθήματος.

Τα παραδείγματα και οι ασκήσεις είναι στηριγμένα στην έκδοση Turbo C v. 2.01
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 8086/8088 JAMES W. COFFRON 1987
THE ART OF C, ELEGANT PROGRAMMING SOLUTIONS HERBERT SCHILDT 1991
TURBO C, THE COMPLETE REFERENCE HERBERT SCHILDT 1986
COMPILER DESIGN IN C ALEN I. HOLND 1993
THE C PROGRAMMING LANGUAGE BRIAN KERNINGHAN, DENIS RITCHIE 1986