Η εφαρμογή EuroFASMA, εργάζεται κανονικά κάτω από περιβάλλον DOS ή Windows XP.
Σε συστήματα με Windows Vista, 7 ή 8, απαιτείται η εγκατάσταση εξομoιωτή όπως το DOSBox. Μπορείτε να κατεβάσετε το DOSBox από εδώ. (Απλώς αποσυμπιέστε το και εγκαταστήστε το).
Σε περίπτωση που το σύστημά σας δεν υποστηρίζει Ελληνικά, μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία Ελληνικών κωδικοσειρών.    EXTKB.    ABCGRL.    SGREEK.

Επίσης, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση τρίτων προγραμμάτων για Ελληνικά, λόγω περιορισμού στη μνήμη, μπορείτε απλώς να προσθέσετε την παρακάτω εντολή στο αρχείο EURKBS.BAT
                                                                                  KEYB   EL459   737
Εναλλαγή πληκτρολογίου : Αγγλικά    : Αριστερό Alt + Αριστερό Shift
                                            Ελληνικά : Αριστερό Alt + Δεξί Shift

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΠΕΙ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ! (ή τουλάχιστον πριν την εντολή εκτέλεσης της εφαρμογής)
Καλό είναι τα αρχεία της εφαρμογής (με τους υποκαταλόγους και τα περιεχόμενά τους), να αντιγραφούν σε κατάλογο με όνομα DOSBOX στο root directory του σκληρού δίσκου C. Απο τη στιγμή που θα γίνει αυτό εκτελούμε το DOSBox και γράφουμε τις παρακάτω εντολές :
                                                                                 MOUNT C C:\DOSBOX
                                                                                 C:
                                                                                 EURKBS
Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, για την εγκατάσταση του DOSBox, εδώ.
Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, για την εγκατάσταση του EuroFASMA και την εκτέλεσή του κάτω από DOSBox, εδώ.
Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες για την εγκατάσταση των Ελληνικών κάτω από DOSBox εδώ.
Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες για την δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας, ώστε το EuroFASMA να ανοίγει κατευθείαν (μαζί με το DOSBox) και με Ελληνικά, εδώ.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EuroFASMA