ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η παρουσίαση που ακολουθεί, καλύπτει συνοπτικά την ύλη του μαθήματος "Τεχνικές Διδασκαλίας (θεωρία και Εργαστήριο)", της ειδικότητας Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών (ΕΥΟΑΜ).

Είναι δομημένη με βάση τόσο την ύλη του αναλυτικού προγράμματος, όσο και με βάση τις ερωτήσεις πιστοποίησης του Κανονισμού Κατάρτισης της ανωτέρω ειδικότητας, μιας και κάθε διαφάνεια απαντά και μία ή περισσότερες ερωτήσεις πιστοποίησης.

Στην παρουσίαση που ακολουθεί, φαίνονται όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πιστοποίησης της ειδικότητας ΕΥΟΑΜ, στο κομμάτι φυσικά που άπτεται της ύλης του παραπάνω μαθήματος.
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next