Η παρουσίαση που ακολουθεί, καλύπτει συνοπτικά την εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος Windows 2000 Server / Advanced Server.

Είναι δομημένη με βάση τα αναφερόμενα στην ύλη των μαθημάτων "Δίκτυα ΙΙ & ΙΙΙ" και περιέχει όλες τις διαφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο για την διάλεξη στα ανωτέρω μαθήματα.

Την παρουσίαση σε μορφή PDF μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Οδηγίες και τα αναλυτικά βήματα για την εγκατάσταση του Active Directory σε μορφή PDF, μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS 2000 SERVER / ADVANCED SERVER
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next