ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ : Άτομα με Προβλήματα Όρασης, Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Διοικητικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο Διπλωματούχος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ειδικότητας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου» έχει πιστοποιήσει όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να παρέχει κάθε είδους πληροφορία και εξυπηρέτηση στους πελάτες μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού (δημόσιου ή ιδιωτικού), ως χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου, σε σύντομο χρόνο και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εξειδικευμένο λογισμικό CRM. Εξάλλου οι διπλωματούχοι της ειδικότητας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών» αποτελώντας την πρώτη (όταν πρόκειται για νέους πελάτες) και μοναδική επαφή του πελάτη με την επιχείρηση, καθορίζει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση του πελάτη.

Επιπλέον οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών» αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν: πωλήσεις μέσω τηλεφώνου (telesales agents), διαφήμιση μέσω τηλεφώνου (advertising agents), τηλεφωνικές εισπράξεις (collection agents) και έρευνες για τη μέτρηση ικανοποίησης των πελατών μέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύντομα μηνύματα-SMS). Τα άτομα της ειδικότητας αυτής πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις δραστηριότητές τους με ειδικά βοηθήματα (λογισμικό και υλικό) για άτομα με προβλήματα όρασης, επιβαρύνοντας έτσι στον ελάχιστο βαθμό την εταιρεία- εργοδότη.

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του είναι οι εξής:

1. Να διεξάγει πωλήσεις μέσω τηλεφώνου.
2. Να κάνει εισπράξεις μέσω τηλεφώνου.
3. Να διεξάγει τηλεφωνικές διαφημιστικές και ενημερωτικές εκστρατείες.
4. Να λαμβάνει μέρος σε τηλεφωνικές εκστρατείες μέτρησης ικανοποίησης πελατών (ερωτηματολόγια, follow ups, welcome calls).
5. Nα αλληλεπιδρά με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS και να δέχεται με αυτό τον τρόπο τα αιτήματά του.
6. Να αποστέλλει απαντήσεις σε αιτήματα του πελάτη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή ακόμα και εξυπηρετητή FAX.
7. Να ανασύρει στοιχεία σχετικά με τον πελάτη από κατάλληλη βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
8. Να είναι ενήμερος για τη δομή, τη λειτουργία και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες/προϊόντα του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
9. Να αντιμετωπίζει τον πελάτη έχοντας σαν γνώμονα τη διεκπεραίωση του αιτήματός του στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα αλλά και τη μέγιστη ικανοποίησή του.