Λήψεις αρχείων (Downloads)
Απαντήσεις στις ερωτήσεις Πιστοποίησης, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων της ειδικότητας "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής" έχουν δοθεί από τους καθηγητές της ομάδας Πληροφορικής του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ελευσίνας (Μάνδρας).
Λήψεις διαφανειών εποπτικού υλικού σε μορφή Adobe PDF

Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα :
Περιορισμοί - Νομικές Πληροφορίες
Κενά Φύλλα Διδασκαλίας για τις ανάγκες του εργαστηρίου, της ειδικότητας :
"Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών".
- - -
Ολοκληρωμένη Πρακτική Ασκηση Διδασκαλίας με θέμα :
"Ο χρόνος αντίδρασης και οι αποστάσεις κατά την οδήγηση"
Λήψη χρήσιμων αρχείων και εφαρμογών για τα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. και των Ι.Ε.Κ.

Ο δημιουργός του παρόντος ιστότοπου δηλώνει ότι δεν κατέχει τα δικαιώματα του παρακάτω λογισμικού και ότι δεν αποσκοπεί σε οικονομικό όφελος από την χρήση και την διανομή του.
Οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών.