Προτεινόμενα Θέματα και Οδηγίες Εργασιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 / 2019
1. Η εξέλιξη και διάρθρωση του Δημόσιου Χρέους.
2. Η ψηφιοποίηση της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.
3. Η μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα.
4. Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ως κλάδος της οικονομίας.
5. Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
6. Οι οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
7. Οι προοπτικές της Παγκόσμιας Οικονομικής Δραστηριότητας.
8. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και η εκτέλεσή του.
9. Η εσωτερική μετανάστευση και οι επιπτώσεις της στην Ελληνική οικονομία.
10. Η Ελληνική αγορά εργασίας.
11. Το Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
12. Οι εξελίξεις στην Ελληνική αγορά καυσίμων.
13. Ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα πριν και μετά το 2007.
14. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι επιπτώσεις του στη Διεθνή και Ελληνική Οικονομία.
15. Η οικονομική ένταξη των μεταναστών στις χώρες της Ευρωζώνης και η ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας.
16. Οι επιπτώσεις του Brain Drain στην Ελληνική Οικονομία.
17. Ανάλυση των Τουριστικών Εισπράξεων στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία.
18. Ο Ξενοδοχειακός Τομέας στην Ελλάδα. Ευκαιρίες και Απειλές.
19. Οι δαπάνες του μέσου Ελληνικού Νοικοκυριού.
20. Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά και οι τρέχουσες εξελίξεις.
21. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.
22. Η προσφορά Εργασίας των Γυναικών στην Ελλάδα πριν και μετά την Κρίση.
23. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.
24. Μεταναστευτικές Ροές και δημοσιονομικές επιπτώσεις.
25. Ο ρόλος της Χρηματοδότησης στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πριν και μετά την κρίση.
26. Ο Ελληνικός Τραπεζικός Κλάδος.
27. Εκπαίδευση και Προοπτικές Εργασίας στην Ελλάδα.
28. Δίκτυα και Αγορά Φυσικού Αερίου. Εξελίξεις και Προοπτικές.
29. Η Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα.
30. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
31. Η Αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
32. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
33. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
34. Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των κυριότερων ERP συστημάτων της Ελληνικής αγοράς.
35. Σημασία και ρόλος της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
36. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων μέσω Αριθμοδεικτών.
37. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).
38. Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος στις χώρες της ΟΝΕ.
39. Η Φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η διαρροή επενδύσεων σε βαλκανικές χώρες.
40. Βιομηχανίες του πολιτισμού στην Ελλάδα (Μουσική, κινηματογράφος, gaming).
41. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
42. Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός.
43. Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα.
44. Το κυνήγι και η λαθροθηρία στην Ελλάδα. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική Οικονομία. Προτάσεις για το μέλλον.
45. Τα Ψηφιακά Νομίσματα ως νέος τρόπος συναλλαγών και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια και τις τοπικές οικονομίες.
46. Η εξ αποστάσεως εργασία και οι επιπτώσεις της στο εργασιακό τοπίο και την οικονομία.
47. Το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα (προτάσεις για βελτίωση).
48. Διαχρονική ανάλυση της Ελληνικής Φορολογικής Πολιτικής.
49. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο άτομο και το θεσμό της οικογένειας.
50. Το οικονομικό «κραχ» του 1929 - 1930.
51. Η περίπτωση της Αργεντινής.
52. Η χρησιμότητα των «Big Data» για τη σύγχρονη επιχείρηση.
53. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια και τις τοπικές οικονομίες.
54. Το Δίκαιο της Θάλασσας και η Θάλασσα ως οικονομικός πόρος.
55. Το ζήτημα των «Κατοχικών Δανείων».
56. Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

57. Ο ρόλος της Διαχείρισης ανθρώπινων Πόρων στη Σύγχρονη Επιχείρηση.
58. Η άυλη περιουσία των επιχειρήσεων.
59. Λογιστική Δεοντολογία και Ηθική.
60. Διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων.
61. Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους και η επίδρασή τους στον Ελληνικό Τουρισμό.
62. Μάρκετινγκ Τουρισμού και Τουριστικοί Προορισμοί. Μελέτες Περιπτώσεων.
63. Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στον Ελληνικό τουρισμό.
64. Συνεδριακός Τουρισμός, Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες.
65. Η Εικονική Πραγματικότητα, ως τεχνολογική τάση στο Ελληνικό Τουριστικό Μάρκετινγκ.
66. Τουρισμός και Διαδίκτυο. Αξιοποίηση και Αξιολόγηση Ιστοσελίδων.
67. Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών στον Ξενοδοχειακό Τομέα.
68. Αγροτουρισμός και Οικοτουρισμός στην Ελλάδα.
69. Επιχειρώντας μια SWOT Ανάλυση στο Ελληνικό Τουριστικό Προϊόν.
70. Καταναλωτικές και Αγοραστικές Συνήθειες των Τουριστών στην Αθήνα.
71. Ο κλάδος του Χειμερινού Τουρισμού στην Ελλάδα.
72. Ψυχολογία και Υποκίνηση Στελεχών σε Ξενοδοχειακές Μονάδες.
73. Οι Σπουδές Τουρισμού στην Ελλάδα.
74. Αγορά Τουριστικών Υπηρεσιών. Τρόποι και Μέθοδοι προσέλκυσης Τουριστών στην Ελλάδα.
75.  Η συμβολή της Αγροτικής Παραγωγής στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

76. ΕΓΛΣ και ΕΛΠ.
77. Παρουσίαση του Microsoft Excel 2010 (Tutorial).
78. Φορολογία Φυσικών Προσώπων.
79. Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
80. Επισφαλείς Απαιτήσεις, Πρόβλεψη, Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση.
81. Διεθνές και Ελληνικό Πτωχευτικό Δίκαιο, Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας.
82. Η επίδραση της προσωπικότητας των υπαλλήλων στην εργασιακή τους απόδοση.
83. Ο ρόλος του Μάνατζερ στη Σύγχρονη Επιχείρηση.
84. Ομαδικότητα : Πυλώνας επιτυχίας για μία επιχείρηση.
85. Το φαινόμενο της Ηθικής/Ψυχολογικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας.
86. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
87. Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διαμόρφωση του σύγχρονου «επιχειρείν».
88. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
89. Ο Φαρμακευτικός Τομέας στην Ελλάδα και η θέση του στην Ελληνική Οικονομία.
90. Οι επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Εκπαίδευση.
91. Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Οικονομική Κρίση (Μελέτη Περίπτωσης - Πειραματική Διερεύνηση).
92. Ο ρόλος του Κοινωνικού Κράτους στις σύγχρονες Δυτικές Κοινωνίες. Η Ελληνική περίπτωση.
93. Η Αγορά Ακινήτων στην Ελλάδα. Προοπτικές και Προβλήματα.
94.  Επαγγελματική Αποκατάσταση αποφοίτων ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Στατιστική Ανάλυση.
95. Οικολογικές Καταστροφές. Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις και Αποτίμησή τους.
96. Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη.
97. Το Ξενοδοχειακό Πρότυπο «All Inclusive» και η επιρροή του στις Τοπικές Κοινωνίες.
98. Η επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Εργασιακές Σχέσεις.
99. Η Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τα Όρια και η Οικονομική Σημασία των Ελληνικών Θαλάσσιων Συνόρων.
100. Επαγγελματική Ικανοποίηση Εργαζομένου και Παραγωγικότητα.
i.Οι εργασίες είναι αυστηρά ατομικές.

ii.Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί ίδιο θέμα σε δύο σπουδαστές (ανεξαρτήτως τμήματος/τάξης).

iii.Η ημερομηνία παράδοσης των εργασιών θα οριστεί με σχετική ανακοίνωση (υπολογίζεται πάντως προς το τέλος της Σχολικής χρονιάς).

iv.Οι εργασίες θα παραδοθούν δακτυλογραφημένες και δεμένες. Γραμματοσειρά Arial Unicode MS, μεγέθους 11, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση με παραγραφοποίηση και αρίθμηση σελίδων. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν περιεχόμενα, πρόλογος  και βιβλιογραφία. Στο εξώφυλο θα αναφέρεται οπωσδήποτε  ο τίτλος του θέματος, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, η επωνυμία της Σχολής (ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω) και της ειδικότητας (Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων) και τα ονοματεπώνυμα των καθηγητών. Το εξώφυλο μπορεί να κοσμείται από εικόνα ή σχήμα της επιλογής του σπουδαστή. Το δε μέγεθος της τελικής ωφέλιμης εργασίας δεν θα είναι μικρότερο από 80 σελίδες.

v.Επισημαίνεται, ότι η λογοκλοπή αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. Ως εκ τούτου, εργασία η οποία περιέχει αυτούσια μεταφορά από άλλο έργο, χωρίς αναφορά της πηγής (στα πλαίσια πάντα της ορθής χρήσης), θα μηδενίζεται.

vi.Οι εργασίες θα παρουσιαστούν υποχρεωτικά. Σπουδαστής ο οποίος δεν θα παρουσιάσει εργασία θα λαμβάνει βαθμό μηδέν (0), ακόμη και αν έχει παραδώσει την εργασία.

vii.Υποχρεώσεις των Σπουδαστών για το χειμερινό εξάμηνο :
     1)Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου περιεχομένων και εκπόνησης της εργασίας.
     2)Δημιουργία ικανού αριθμού διαφανειών σε power point για την παρουσίαση, η οποία θα λάβει χώρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων σε  ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί (ελάχιστο 5 διαφάνειες, μέγιστο 10).
     3)Για το χειμερινό εξάμηνο δεν προβλέπεται υποχρέωση παράδοσης κάποιου υλικού. Οι Σπουδαστές υποχρεώνονται όμως να έχουν δημιουργήσει υλικό όχι μικρότερο από 25-30 σελίδες το οποίο και θα επιδείξουν στους επιβλέποντες κατά την παρουσίαση.

viii.Οι σπουδαστές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προτείνουν δικό τους θέμα, το οποίο όμως θα πρέπει να εγκριθεί (αυστηρά πριν τις 9/11).

ix.Όλοι οι Σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αναλάβει θέμα πριν τις 09/11/2018.

x.Η εργασία θα προσμετρηθεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας (ήτοι μονάδες 6) στα μαθήματα της αρμοδιότητας των επιβλεπόντων καθηγητών.