Ο.Α.Ε.Δ.  ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Α' / Β' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015