Ο.Α.Ε.Δ.  ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΜΗΜΑ : Α' / Β' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Ημερομηνία παράδοσης : Για την Α' Τάξη, Πέμπτη 12/05/2016.
                                         Για την Β' Τάξη, Παρασκευή 13/05/2016.

2) Όλοι οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την εργασία ολοκληρωμένη τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή.

3) Η εργασία θα παραδοθεί δακτυλογραφημένη και δεμένη. Γραμματοσειρά Arial Unicode MS, μεγέθους 11, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση με παραγραφοποίηση και αρίθμηση σελίδων. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν περιεχόμενα και βιβλιογραφία. Στο εξώφυλο θα αναφέρεται οπωσδήποτε  ο τίτλος του θέματος, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, η επωνυμία της Σχολής (ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω) και της ειδικότητας (Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων) και τα ονοματεπώνυμα των καθηγητών (Ι. Τσίγκα, Π. Σούλιος, Ζ. Μ. Κοντοπόδης). Το εξώφυλο μπορεί να κοσμείται από εικόνα ή σχήμα της επιλογής του σπουδαστή. Το δε μέγεθος της τελικής ωφέλιμης εργασίας δεν θα είναι μικρότερο από 80 σελίδες για την Β' Τάξη και 30 για την Α'.

4) Όλες οι εργασίες είναι ατομικές.

5) Όλες οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Για την παρουσίαση απαιτείται η δημιουργία διαφανειών Powerpoint (ή άλλης παρεμφερούς εφαρμογής) στις οποίες θα αναλύεται συνοπτικά το περιεχόμενο της εργασίας. Μη παρουσίαση της εργασίας, ισοδυναμεί με μη παράδοσή της και ως εκ τούτου με τον μηδενισμό της.

6) Σπουδαστές οι οποίοι δεν φρόντισαν να αναλάβουν εργασία εμπρόθεσμα, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία και ως εκ τούτου μηδενίζονται αυτομάτως.

7) Η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική και η ημερομηνία παράδοσης είναι δεσμευτική και μη διαπραγματεύσιμη.

8) Εργασία η οποία δεν πληροί έστω και έναν από τους παραπάνω περιορισμούς, απορρίπτεται με συνέπεια τον αυτόματο μηδενισμό της.

9) Η βαθμολογία της εργασίας λαμβάνει το 30% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος (ήτοι μονάδες 6).Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τους επιβλέποντες καθηγητές.