ΤΜΗΜΑ : Γ' Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πρωϊνό)

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ 1η

α) Έστω αρχείο ασυμπίεστης, στατικής εικόνας ανάλυσης Full HD και χρωματικού βάθους 32bit. Να υπολογιστεί ο χώρος που θα απαιτηθεί για την αποθήκευσή της.
β) Έστω αρχείο ασυμπίεστου video, χωρίς ήχο, ανάλυσης Super VGA, παλέτα 65.536 χρωμάτων και ρυθμό ανανέωσης 24 fps. Να υπολογιστεί ο χώρος που θα απαιτηθεί για την αποθήκευσή του.

===========================================================================================================

ΑΣΚΗΣΗ 2η

Να γίνει αναπαράσταση του ονόματός σας στη μνήμη VRAM, σε κατάσταση κειμένου, όταν το κείμενο έχει ΜΠΛΕ χρώμα και το φόντο είναι ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΚΡΙ.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ημερομηνία παράδοσης : Τρίτη 31/10/2017
Η παράδοση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.
Οι ασκήσεις μπορούν να παραδοθούν σε έντυπη μορφή κατ ιδίαν ή να αποσταλούν στη διεύθυνση papers@kontopodis.edu.gr.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι δεσμευτική και μη διαπραγματεύσιμη. Καμία άσκηση δεν θα γίνει δεκτή μετά το πέρας της προθεσμίας.
Ο μέσος όρος των βαθμών των ασκήσεων θα προσμετρηθεί στην βαθμολογία της Προόδου (20%).