Μηχανισμοί ελέγχου της αγροτικής οικονομίας.
Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα.
Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων στην επιλογή και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.
Η διαδικασία υποκίνησης των εργαζομένων.
Ο ρόλος του ηγέτη στη σύγχρονη επιχείρηση.
Η πολιτική αστάθεια ως παράγοντας διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης.
Το συγκινησιακό στοιχείο στη διαφήμιση.
Η ανεξαρτησία των Μ.Μ.Ε.
Τα Μ.Μ.Ε. ως υποστηρικτής της "κυρίαρχης" κουλτούρας.
Η ευτυχία στη σύγχρονη εποχή.
Διοίκηση ολικής ποιότητας.
Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Η διαμόρφωση της κοινωνίας μετά το Βιομηχανικό Καπιταλισμό.
Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη οικονομία.
Ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα της κρίσης.
Χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών.
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Λογιστική τυποποίηση (Λογιστικά Σχέδια).
Οικονομικές κρίσεις.
Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και προώθηση τοπικών προϊόντων.
Εξέλιξη και επιπτώσεις της ανεργίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Περιβαλλοντική οικονομική και πράσινη ανάπτυξη.
Η έννοια του τραπεζικού συστήματος
Η ανάγκη της χρήσης ενός CRM στο σύγχρονο εμπόριο.
Προσκυνηματικός τουρισμός.
Η συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην τοπική ανάπτυξη.
Ο ρόλος της πιστοποίησης στην αγορά ακινήτων.
Το φαινόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο στην Ελλάδα.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δειγματοληψίας.
Το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα (προτάσεις για βελτίωση).
Διοίκηση υπηρεσιών υγείας.
Η Ελληνική μεταναστευτική πολιτική και οι οικονομικές προεκτάσεις της στο εσωτερικό και στις χώρες της Ε.Ε.
Η σημασία της μηχανογράφησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια.
Διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Το οικονομικό έγκλημα. Μελέτη περιπτώσεων.
Διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο.
Η λειτουργία του χρηματιστηρίου.
Bit Coins (το ψηφιακό νόμισμα ως νέο μέσο συναλλαγών).
Πληροφοριακά συστήματα Logistics και ταχυμεταφορές.
Cloud Computing και σύγχρονες επιχειρήσεις.
DOS Attacks και οικονομικό κόστος.
Η αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα, διαχρονικά.
Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο λόγω των Τ.Π.Ε.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοσιονομική πολιτική.
Συγκριτική ανάλυση/παρουσίαση 2 ή περισσοτέρων ERP συστημάτων.
Αντιλήψεις του επιχειρηματία και ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας / λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Επιχειρηματικά μοντέλα για βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη.
Διαδίκτυο αντικειμένων (Internet of Things - IoT)
Capital Controls
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ.
Η υπερχρέωση των φυσικών προσώπων και οι επιπτώσεις της στην Ελληνική αγορά.
Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ.
Εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα.
Προτεινόμενες εργασίες έτους 2016 - 2017 - ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω