ΤΜΗΜΑ : ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ -- Β' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

Ποιές οι κατηγορίες του Φ.Π.Α.; Ποιά αγαθά εμπίπτουν σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες;

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ / ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ :


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ημερομηνία παράδοσης : Δευτέρα 01/11/2016
Η παράδοση της εργασίας είναι υποχρεωτική.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι δεσμευτική και μη διαπραγματεύσιμη.
Ο βαθμός της εργασίας θα προσμετρηθεί στην τελική βαθμολογία.