Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
08-10-2019 : 1η Άσκηση (Α' Οικονομικών) - Βιογραφικό Σημείωμα
13-10-2019 : 2η Άσκηση (Α' Οικονομικών) - Υπολογισμός Κερδών
14-11-2019 : 3η Άσκηση (Α' Οικονομικών) - Δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις
19-11-2019 : 4η Άσκηση (Α' Οικονομικών) - Κατανομή Στοιχείων Ενεργητικού
22-11-2019 : 5η Άσκηση (Α' Οικονομικών) - Πίνακας Περιουσίας
====================================================================
27-11-2019 : 1η Άσκηση (Α' Ξενοδοχειακών) - Δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
===============================================================
04-01-2019 : Άσκηση 6 - (Β' Οικονομικών) - Κ.Β.Σ. / Φ.Π. - Μελέτη / Ανάλυση Επιχείρησης
29-03-2019 : Άσκηση Β2 - (Β' οικονομικών) - Στρατηγική Εαυτού
================================================================
===============================================================
================================================================
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ