Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
====================================================================
====================================================================
===============================================================
04-01-2019 : Άσκηση 6 - (Β' Οικονομικών) - Κ.Β.Σ. / Φ.Π. - Μελέτη / Ανάλυση Επιχείρησης
29-03-2019 : Άσκηση Β2 - (Β' οικονομικών) - Στρατηγική Εαυτού
================================================================
===============================================================
================================================================
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ασκήσεις - Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ