ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
ΕΞΑΜΗΝΟ
1
Συστήματα διαχείρισης παραγγελιών σε
χώρους εστίασης
Στελμάχ Βλαδίμηρος
Μίσκης Γεώργιος
Γ'
2
Προγραμματισμός εφαρμογών σε
περιβάλλον Android
Ζέκιο Χρήστος
Α'
3
Assembly 8086
Μηλιαρέσσης Αρίστος
Α'
4
Δομή και λειτουργία Compiler
Σπανίνας Ασλάνης
Α'
5
Oracle PL/SQL
Γιαννακόπουλος Χρήστος
Γ'
6
Προγραμματισμός με την OpenGL
Πρέντζας Ιωάννης
Δ'
7
Προγραμματισμός με την Visual Basic 6
Παπαθανασίου Δημήτριος
Δ'
8
Προγραμματισμός με την Perl
Παβλιούκ Σεργκέι
Δ'
9
Προγραμματισμός με την C#
Ρόκκος Επαμεινώνδας
Δ'
10
Προγραμματισμός με την Oracle PL/SQL
Κατωπόδης Γεώργιος
Δ'
11
Προγραμματισμός με την C++
Αλεξόπουλος Νικόλαος
Α'
12
Προγραμματισμός με την Visual Basic 6
Ζαλέτσκι Δαυϊδ
Α'
13
Προγραμματισμός με την JavaScript και
δημιουργία Applets
Μουρατίδης Κωνσταντίνος
Α'
14
Προγραμματισμός ψυχαγωγικών
εφαρμογών
Τσιμούρτος Αντώνιος
Α'
15
SQL-Server. Προγραμματισμός με την
Transact SQL
Καμπούρης Γεώργιος
Α'
16
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές CNC και
εργαλειομηχανές PLC
Σταμάτης Κωνσταντίνος
Α'
17
Προγραμματισμός σε iOS
Πολύδωρος Ανωγιαννάκης
Χουτρίδης Στέφανος
Α'
18
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής σε
περιβάλλον Android
Μπάκος Δημήτριος
Κωστούλας Σπυρίδων
Α'
19
Προγραμματισμός σε Visual Basic .net
Μαραγκουλιάς Αλέξανδρος
Α'
20
Προγραμματισμός με τη C#
Σταύρος Γκίκας
Α'
21
Data Mining
Αλέξανδρος Μόρφης
Α'
ΕΡΓΑΣΙΕΣ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
Προγραμματισμός εφαρμογών σε
iOS
Δημήτριος Λουστρόπουλος
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
2
Overclocking - προβλήματα &
λύσεις
Μαλντίνο Νικάϊ
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
3
Προγραμματισμός εφαρμογών σε
περιβάλλον Android
Σταύρος Τσοκαρόπουλος
Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
4
Ιομορφικό λογισμικό
Κωνσταντίνος Κόσκορος
Τεχνικός Η/Υ & Τεχνικός Internet
5
Ηλεκτρονική σχεδίαση με το
AutoCAD
Γεώργιος Πότσχουα
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
6
Παρουσίαση του μικροεπεξεργαστή
Z-80
Περικλής Μπόγρης
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών
Μηχανών Γραφείου
7
Παρουσίαση της H.T.M.L.
Κωνσταντίνος Μπουγιούρης
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών
Μηχανών Γραφείου
8
Προγραμματισμός με τον i8086
Γεώργιος Πετούσης
Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών
Μηχανών Γραφείου
9
Η γλώσσα προγραμματισμού Java
Ιωάννης Πρέντζας
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
10
Προγραμματισμός με την Visual
Basic 6
Δημήτριος Παπαθανασίου
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
11
Προγραμματισμός με την Perl
Σεργκέϊ Παβλιούκ
Τεχνικός Προγραμματισμού
Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών
Εφαρμογών
12
Προγραμματισμός με την C#
Επαμεινώνδας Ρόκκος
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
13
Προγραμματισμός με την Oracle
PL/SQL
Γεώργιος Κατωπόδης
Ειδικός Εφαρμογών
Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΙΕΣ NCFE
(Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013)
Συντονιστής / Επιβλέπων Καθηγητής : Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
Προγραμματισμός με την Transact
SQL
2
Προγραμματισμός με την VB.net
3
Προγραμματισμός Βάσεων
Δεδομένων με την Access 2010
4
Συντήρηση, αναβάθμιση,
εντοπισμός και επιδιόρθωση βλαβών
προσωπικών υπολογιστών
5
Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
6
Οπτικά μέσα αποθήκευσης
7
Παρουσίαση της PHP
8
Web Browsers
9
M.D.B.A. Games
10
Computer Games και εθισμός
11
Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GPS)
12
Ψηφιακό χάσμα. Η θέση της
Ελλάδας.
13
Παρουσίαση του JQuery