Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εργασία στην εγκατάσταση συντήρηση - επισκευή ηλεκτρονικού υλικού σε :

I. Εταιρείες ή οργανισμούς ηλεκτρονικών, δημόσιες ή ιδιωτικές.

II. Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής (robots).

III. Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών, Η/Υ, αυτόματων συσκευών παραγωγής ή ελέγχου προϊόντων.

IV. Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών, ή μηχανών αυτόματης παραγωγής προϊόντων.