Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών
ΤΟΜΕΑΣ : Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών
ΟΜΑΔΑ   : Ηλεκτρονικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
 
Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ” έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εργασία σε εργαστηριακούς χώρους ή γραμμές παραγωγής που ειδικεύονται στην εμπορία και διαχείριση, συναρμολόγηση, έλεγχο και συντήρηση, επισκευή και διακρίβωση διαφόρων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

Γνωρίζει καλά και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

1) Εφαρμόζει τις αρχές της ηλεκτροτεχνίας και των εφαρμοσμένων αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα χαμηλής ηλεκτρικής ισχύος που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές,

2) Σχεδιάζει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία (με διακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα) και αναπτύσσει διάφορες εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων.

3) Επιλέγει και χρησιμοποιεί Ελληνικά και Ξενόγλωσσα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

4) Ελέγχει, συντηρεί, συναρμολογεί, ανιχνεύει και επισκευάζει διάφορες βλάβες των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

5) Υποβάλλει σε δοκιμές καλής και ακριβούς λειτουργίας τις ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

6) Γνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την εύρεση πληροφοριών και μελέτη σχεδίων και προδιαγραφών διαφόρων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

7) Γνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Πληροφορικής Τεχνολογίας.

8) Γνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές Ηλεκτρονικού Σχεδιασμού και χρησιμοποιεί επαρκώς και το κατάλληλο λογισμικό.

9) Γνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και ελέγχει, συντηρεί ή συναρμολογεί αντίστοιχες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.