ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 / 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λογιστικά Φύλλα - Πέμπτη 3/9/20
Επεξεργασία Κειμένου - Πέμπτη 3/9/20
Τεχνικές Συναλλαγών (Θ/Ε) - Παρασκευή 4/9
Γενική Λογιστική - Πέμπτη 10/9/20

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Αρχές Λογιστικής - Πέμπτη 3/9/20
Τουριστική Οικονομία - Πέμπτη 3/9/20
Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων (Θ/Ε) - Παρασκευή 4/9/20
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων (Θ/Ε) - Τρίτη 8/9/20
Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό - Πέμπτη 10/9/20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στοιχεία Προγραμματισμού (Θ/Ε) - Πέμπτη 3/9/20
Λειτουργικά Συστήματα (Θ/Ε) - Παρασκευή 4/9/20
Δίκτυα - Δευτέρα 7/9/20
Εργασιακό Περιβάλλον - Δευτέρα 7/9/20
Εφαρμογές Διαδικτύου (Θ/Ε) - Τρίτη 8/9/20
Υλικό Υπολογιστών - Τετάρτη 9/9/20
Εφαρμογές Πολυμέσων (Θ/Ε) - Πέμπτη 10/9/20