Ύλη επαναληπτικού διαγωνίσματος στο μάθημα
"Λογιστική Εταιρειών"
Β' Τάξη Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : Τρίτη 17/01/2017

Εξεταστέα Ύλη :

Βιβλίο : "Λογιστική Εταιρειών", ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. - Ο.Ε.Δ.Β.

Ερωτήσεις Σελίδας 36 (ερωτήσεις 1 - 4)

Εγγραφή εισφοράς σε χρήμα (Παράδειγμα 1 - σελ. 27, 28)
Εγγραφή εισφοράς σε είδος (Παράδειγμα 2, 3, 4 και 5 - σελ. 28 - 31)