ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 / 2019
Α' Τάξη

     Τρίτη 11/12/2018 : Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική
        
(Θεωρία :Διαφάνειες Μαθήματος, σελίδες 1 έως 22. Άσκηση : Σύνταξη Πίνακα περιουσίας, υπολογισμός κεφαλαίου)

     Παρασκευή 14/12/2018 : Λογιστικά Φύλλα - Excel
        
(Θεωρία : Μετατροπές Συστημάτων, Άσκηση : Άσκηση στον Η/Υ)
           ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η επίδειξη αποθηκευτικού μέσου με ΟΛΕΣ τις Ασκήσεις του εξαμήνου.

     Δευτέρα 17/12/2018 : Τεχνικές Συναλλαγών (Θεωρία - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)
         
(Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο Edmodo)

     Τρίτη 18/12/2018 : Τεχνικές Συναλλαγών (Θεωρία + Εργαστήριο)
       
  (Θεωρία : Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο Edmodo, Εργαστήριο : Συμπλήρωση Παραστατικών)


     Β' Τάξη

     Τετάρτη 12/12/2018 : Λογιστική Εταιρειών
        
(Θεωρία : Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο Edmodo, Άσκηση : Εγγραφές Σύστασης Ο.Ε.)

     Πέμπτη 13/12/2018 : Λογιστικές Εφαρμογές
        
(Λογιστικές Εγγραφές Β' Κατηγορίας)
    
     Παρασκευή 14/12/2018 : Κ.Β.Σ. (Θεωρία + Εργαστήριο)
         
(Θεωρία : Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο Edmodo, Εργαστήριο : Συμπλήρωση Παραστατικών)
    
     Πέμπτη 20/12/2018 : Μηχανογραφημένη Λογιστική
         
(Σημειώσεις Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι - Εμπορική Διαχείριση, σελίδες 1 έως 16)