ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Α' ΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/04/2019 : Γενική Λογιστική (Ισολογισμός, Ημερολογιακές εγγραφές, Γενικό Καθολικό, Αποτέλεσμα)
ΤΡΙΤΗ 16/04/2019 : Λογιστικά Φύλλα - Excel (Μονόδρομες / Φωλιασμένες IF, Γενικές συναρτήσεις)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2019 : Τεχνικές Συναλλαγών (Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο EDMODO)


Β' ΤΑΞΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/04/2019 :
Λογιστικές Εφαρμογές (Συμπλήρωση Βιβλίων Β' Κατηγορίας)
ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2019 : Μηχανογραφημένη Λογιστική (Ολοκληρωμένη Άσκηση Εμπορικής Διαχείρισης)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/04/2019 : Κ.Β.Σ. / Φ.Π. (Συμπλήρωση Παραστατικών)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2019 : Λογιστική Εταιρειών (Ερωτήσεις που θα αναρτηθούν στο EDMODO)