ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ Ι.Ε.Κ.
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΥ Β'1   /   ΔΙΚΤ Β'1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/17   08:50
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΤΕΠ Β'6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/17   17:20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΠ Β'6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/17   19:00
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
ΤΕΠ Δ'1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/17   08:00
C#, JAVA
ΤΕΠ Δ'1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/17   09:40
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΤΕΠ Δ'1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/06/17   11:25
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΤΕΠ Δ'1
ΤΡΙΤΗ 27/06/17   08:00
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPEN GL)
ΤΕΠ Δ'1
ΤΡΙΤΗ 27/06/17   09:40
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
ΤΕΠ Δ'1
ΤΡΙΤΗ 27/06/17   11:25
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤ. ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
ΤΕΠ Β'1
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/17   10:35
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
Ως ημερομηνία επανεξέτασης (για όσους σπουδαστές απουσιάζουν δικαιολογημένα από κάποια ημέρα εξέτασης), ορίζεται αυστηρά η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 έως 18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ όσοι :

1. Προσκομίσουν απαραίτητο δικαιολογητικό, για το λόγο της απουσίας τους.

2. Έχουν δηλώσει στη γραμματεία της Σχολής, έως και την Τετάρτη 28/06/2017, το μάθημα (ή μαθήματα) στο οποίο πρέπει να εξεταστούν.

Σπουδαστές οι οποίοι προσέρχονται στην εξέταση, χωρίς προηγούμενη δήλωση, δε θα γίνονται δεκτοί.

Σε καμία περίπτωση δε γίνεται συνεννόηση μεταξύ καθηγητή και σπουδαστών για ημέρες επανεξέτασης.