Πρόγραμμα εξετάσεων Προόδου & Διαγωνισμάτων
Χειμερινού Εξαμήνου
Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Λειτουργικά Συστήματα Ι (Ορισμοί, Λειτουργικό Σύστημα, Λειτουργικό Περιβάλλον, Λ.Σ. MS-DOS, Κύριες εντολές)
Επικοινωνίες Δεδομένων Ι (Ορισμοί, Παράλληλη/Σειριακή Επικοινωνία, Paritty, Δίκτυα, Τοπολογίες, Πρωτόκολλα, OSI)
Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι (Ορισμοί, Sostware/Hardware, Μονάδες υλικού, Κατηγορίες λογισμικού, Μνήμη και δέσμευση, Chipset, Συστήματα αρίθμησης και μετατροπές)
Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Σχεδιασμός επιπέδου σε παιχνίδι στρατηγικής).
Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Προγραμματισμός γραφικών σε C).
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Βασικές έννοιες αρχειοθέτησης, Βασικοί ορισμοί, Βασικές έννοιες σχεσιακής άλγεβρας, Εντολές SQL).
============================================================================================
Λογιστικά Φύλλα (Δημιουργία, Μορφοποίηση, Βασικές πράξεις και συναρτήσεις, Βασικά διαγράμματα).
Γενική Λογιστική Ι (Βιβλίο Αρχές Λογιστικής. ΟΕΔΒ, ISBN : 960-06-0676-5, Κεφάλαια 1 και 2.)
Τεχνική Συναλλαγών (Βιβλίο Σύγχρονες Συναλλαγές, Ερωτήσεις σελίδας 28. Στην ηλεκτρονική μορφή οι ερωτήσεις βρίσκονται στη σελ. 13.)
Γενική Λογιστική ΙΙ (Έννοιες Λογιστικού Σχεδίου, Πίνακας Περιουσίας, Εγγραφές).
Λογιστική Εταιρειών (Βιβλίο Λογιστική Εταιρειών - ΟΕΔΒ, σελίδα 20, Ερωτήσεις 1 - 14).
Λογιστικές Εφαρμογές (Παραστατικά, Εγγραφές Απλογραφικού Βιβλίου)
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Σημειώσεις EuroFASMA Εμπορική Διαχείριση σελ. 2 - 20).
Για το μάθημα "Λογιστική Εταιρειών", θα δοθεί συμπληρωματική εξέταση την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
Όσοι δεν διαθέτουν το βιβλίο "Σύγχρονες Συναλλαγές μπορούν να το μεταφορτώσουν από εδώ.