10/01/2014

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του Β' εξαμήνου Πληροφορικής οι οποίοι είχαν αναλάβει κατά το περασμένο εξάμηνο εκπόνηση εργασίας NCFE, με επιβλέποντα καθηγητή τον κο Κ. Παπαδάκη, ότι έως τις 24/01/2014 θα πρέπει να έχουν παραδώσει την επικαιροποίηση της εργασίας τους.

Για τον λόγο αυτό απαλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους στην εργασία NCFE του τρέχοντος εξαμήνου (με επιβλέποντα καθηγητή τον κο Ζ. Κοντοπόδη) έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Παρ'αυτα η παρουσία τους στις συναντήσεις της ομάδας (κάθε Δευτέρα και ώρα 15:30) παραμένει υποχρεωτική.