ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Ενημερώνονται οι Σπουδαστές της ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω, ότι τα επαναληπτικά διαγωνίσματα, για όσους δεν έχουν εξεταστεί θα πραγματοποιηθούν :

για την μεν Α' Τάξη την Τετάρτη 17/05/2017
για την δε Β' Τάξη την Τρίτη 16/05/2017

επίσης οι Σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει εμπρόθεσμα τις εργασίες τους δικαιούνται να τις παρουσιάσουν με ποινή -30% (επί της βαθμολογίας της εργασίας - ήτοι μονάδες 4,2) κατά τις παραπάνω αναφερθείσες ημερομηνίες.

Σπουδαστές, οι οποίοι δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις διαγωνισμάτων, ή δεν θα παρουσιάσουν εργασία, θα λάβουν ως βαθμό διαγωνίσματος (ή εργασίας αντίστοιχα) το μηδέν. Σημειώνεται, ότι ΔΕΝ θα δοθεί άλλη παράταση ή περίοδος χάριτος.Ο καθηγητής


Ζ. Μ. Κοντοπόδης