ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020
Α' ΟΚ

Τρίτη           14/01/2020 - 15:10 - Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική
Πέμπτη       16/01/2020 - 15:10 - Λογιστικά Φύλλα
Παρασκευή 17/01/2020 - 09:00 - Τεχνικές Συναλλαγών (Ε)
Β' ΟΚ

Δευτέρα      13/01/2020 - 15:10 - Μηχανογραφημένη Λογιστική
Τετάρτη       15/20/2020 - 15:10 - Λογιστικές Εφαρμογές
Παρασκευή 17/01/2020 - 08:30 - Ε.Γ.Λ.Σ.
Α' ΞΕΝ

Τετάρτη      15/01/2020 - 15:10 - Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική


Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα