ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Α' ΟΚ - EXCEL        : Πέμπτη 13/05/21
             ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ : Τρίτη 18/05/21

Β' ΟΚ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ  : Δευτέρα 17/05/21
              Κ.Β.Σ. / Φ.Π.                  : Παρασκευή 21/05/21
              Ε.Γ.Λ.Σ.                         : Παρασκευή 14/05/21
              ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                : Παρασκευή 14/05/21

Α' ΞΕΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ : Τρίτη 18/05/21
Α' ΟΚ - Πέμπτη 20/05/21, Τρίτη 25/05/21 και Πέμπτη 27/05/21
            

Β' ΟΚ - Δευτέρα 24/05/21


Α' ΞΕΝ - Τρίτη 18/05/21 και Τρίτη 25/05/21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ