Ύλη εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΓΛΣ, Ισολογισμός, Ισοζύγια, Διακρίσεις εξόδων, Αποσβέσεις και μέθοδοι υπολογισμού, Ημερολόγιο, Γενικό και Αναλυτικά Καθολικά, Απλογραφική - Διπλογραφική μέθοδος, Θεμελιώδης Λογιστική εξίσωση και συγκριτικοί ισολογισμοί.


Κ.Β.Σ. - Φ.Π. (Θ / Ε)

Υπολογισμός φόρου εισοδήματος, Βιβλία και στοιχεία του Κώδικα, Διαχειριστικές Περίοδοι, Χονδρικές/Λιανικές πωλήσεις, Χονδρέμπορος/Λιανέμπορος, Απλογραφική και Διπλογραφική Λογιστική, ΦΠΑ - Λειτουργία και Καθεστώς, Νομικές μορφές Εταιρειών, Κύκλωμα επιταγών.


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στηλογράφηση και Εγγραφές στο απλογραφικό Βιβλίο (Β' κατηγορίας). Αγορά/Πώληση εμπορευμάτων, α' υλών, παγίων, χονδρικές/λιανικές πωλήσεις, Ζ ταμειακής, πληρωμές (ενοίκια, ΔΕΗ. ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ).


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κεφάλαιο και ’υξηση/Μείωση κεφαλαίου ΑΕ, Όργανα διοίκησης συνεταιρισμών, Νομικές μορφές εταιρειών, Κεφάλαιο ΟΕ και ΕΕ / αντικείμενα εισφοράς, Λογιστικές εγγραφές ίδρυσης ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εμπορική Διαχείριση (EuroFASMA). Δημιουργία αρχείων, καθορισμός/διαχείριση νομισμάτων, κατηγορίες ΦΠΑ, κατάλογος τραπεζών, κατάλογος αυτοκινήτων, κύκλωμα πωλητών/εισπρακτόρων, καθορισμός κωδικών λογαριασμών/ειδών αποθήκης, Καταχώρηση πελατών/προμηθευτών/ειδών αποθήκης,  εισαγωγές/εξαγωγές (χρεώσεις και πιστώσεις) από απογραφή / με αγορά / με πώληση, Προσφορές / παρακολούθηση και μετασχηματισμός παραστατικών, Κινήσεις μετρητοίς και επί πιστώσει, Διαχείριση επιταγών, Ανάλωση α' υλών και παραγωγή ετοίμων (με και χωρίς σύνθεση σετ), Εκκαθάριση ΦΠΑ.