ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α' ΟΚ

Παρασκευή 31/05/2019 - 08:30 - Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική
Παρασκευή 07/06/2019 - 08:30 - Τεχνικές Συναλλαγών (Θ / Ε)
Τρίτη          11/06/2019 - 15:30 - Λογιστικά ΦύλλαΒ' ΟΚ

Πέμπτη       30/05/2019 - 15:30 - Μηχανογραφημένη Λογιστική
Πέμπτη       06/06.2019 - 15:30 - Κ.Β.Σ. / Φ.Π. (Θ / Ε)
Παρασκευή 07/06/2019 - 08:30 - Λογιστική Εταιρειών
Τετάρτη      12/06/2019 - 15:30 - Λογιστικές Εφαρμογές


Α' ΞΕΝ

Δευτέρα     10/06/2019 - 15:30 - Τεχνικές Συναλλαγών (Ε)
Τετάρτη      12/06/2019 - 15:30 - Τεχνικές Συναλλαγών (Θ)


Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδαχθείσα