ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 / 2021
Οι παρουσιάσεις των εργασιών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται παρακάτω στο εργαστήριο 3 (Πληροφορικής), και εφόσον τα Σχολεία είναι ανοικτά τις ώρες των μαθημάτων βάση ωρολογίου προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης τις ώρες των αντίστοιχω μαθημάτων. Η δεύτερη ομάδα του Α'ΞΕΝ θα παρουσιάσει αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης σε ώρα που θα καθοριστεί.

Α' ΟΚ - 12/01/21, 14/01/21 και 19/01/21

Β' ΟΚ - 08/01/21

Α' ΞΕΝ - 14/01/21 και 16/01/21

Την ίδια ημέρα και ώρα θα παραδοθούν και τα απαιτούμενα τμήματα των εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή. Τα ονόματα των σπουδαστών έχουν ήδη ανακοινωθεί στην πλατφόρμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Καλούνται οι σπουδαστές να ελέγξουν τις παρουσιάσεις τους ως προς την λειτουργία και την αποδοτικότητά τους, στο περιβάλλον όπου θα γίνει η τελική παρουσίαση.
Το Σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία ή αποτυχία διενέργειας της παρουσίασης.
Υπενθυμίζεται πως, αν για οποιοδήποτε λόγο, η παρουσίαση δεν καταστεί δυνατό να εκτελεστεί, η εργασία θα μηδενίζεται. Επίσης υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση είναι υποχρεωτική. Εργασία η οποία δεν θα παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο θα μηδενίζεται.
Α' ΟΚ - EXCEL        : Πέμπτη 14/01/21
             ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ : Σάββατο 16/01/21

Β' ΟΚ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ  : Δευτέρα 11/01/21
              Κ.Β.Σ. / Φ.Π.                  : Παρασκευή 15/01/21
              Ε.Γ.Λ.Σ.                         : Παρασκευή 15/01/21
              ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                : Δευτέρα 18/01/21

Α' ΞΕΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ : Πέμπτη 21/01/21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 / 2021