Κτηματομεσίτης - Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο απόφοιτος Ι.Ε.Κ. του κλάδου «Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων» με ειδικότητα «Κτηματομεσίτης - Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Real Estate και τις γενικές αρχές του Αστικού Δικαίου, της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, και κατασκευών των Δημοσίων Σχέσεων κτλ.

Υποστηρίζει τόσο τη διαχείριση όσο και την οικονομική λειτουργία και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, Ιδιωτών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων. Ερευνά, εντοπίζει και εξομαλύνει τις τάσεις στην αγορά των ακινήτων. Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοαπασχολούμενος Κτηματομεσίτης, στέλεχος οργανισμών και επιχειρήσεων με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία (Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γης, Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. κλπ) αλλά και ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα ακίνητης περιουσίας σε εταιρείες εντάσεως παγίου κεφαλαίου, κατασκευαστικές εταιρείες κα.

Ο «Κτηματομεσίτης» είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισης της είναι πλέον περίπλοκο. Πρόκειται για μία συνύφανση κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών, χρηματοδοτικών, φορολογικών, πολεοδομικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων που η γνώση και ο συντονισμός τους έχει ξεφύγει
από τα χέρια των καταναλωτών. Οι ευκαιρίες είναι πλέον δυσδιάκριτες και οι κίνδυνοι λανθασμένων επιλογών μεγάλοι και «ακριβοί».

Στις μεσιτείες Ακινήτων «Κτηματομεσίτης» είναι αυτός που γνωρίζει την αγορά ή ένα τμήμα αγοράς ακινήτων στο οποίο εξειδικεύεται πχ. Επαγγελματικά ακίνητα.

Ο Κτηματομεσίτης :

- Αναλύει τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων προσδοκιών (Αγοραστής-στές, Πωλητής-τές).
- Διαφημίζει και προωθεί ακίνητα με σύγχρονες μεθόδους και δεν αποκρύπτει ούτε διογκώνει στοιχεία τους.
- Απαλλάσσει από την ταλαιπωρία και προφυλάσσει από κινδύνους τους πελάτες-πωλητές του.
- Αφαιρεί τις φαινομενικές συναισθηματικές συγκρούσεις και βοηθάει στις διαπραγματεύσεις με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο.
- Διευκολύνει, ολοκληρώνει και διασφαλίζει τις επιλογές-δεσμεύσεις και τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασομένων.