Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις γενικές και ειδικές γνώσεις που απέκτησε ώστε να υποστηρίζει τη Διοικητική, Οικονομική κι Εμπορική λειτουργία των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων. Ερευνά, εντοπίζει κι επιλύει εμπορικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα αυτών των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Βιβλιοπωλεία, αλυσίδες βιβλιοπωλείων, τμήματα βιβλίων υπεραγορών, εκδοτο-βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις πώλησης βιβλίων πόρτα - πόρτα.

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες ώστε:

· Να κατανοεί και να εφαρμόζει πιστά και σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στο χώρο της εργασίας.
· Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης των στοιχείων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
· Να γνωρίζει και να εφαρμόζει του ς κώδικες οργάνωσης της επιχείρησης.
· Να χειρίζεται επαρκώς τον Η/Υ και να είναι ικανός/ή στην ελληνική και ξενόγλωσση εμπορική αλληλογραφία.
· Να γνωρίζει και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
· Να είναι ικανός να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό δίκτυο της επιχείρησης.
· Να είναι ικανός να διαχειρίζεται τις πληροφορίες το διαδικτύου.
· Να επικοινωνεί σωστά με τους πελάτες - αγοραστές των βιβλίων.
· Να γνωρίζει την ψυχολογία του αναγνώστη και να είναι ικανός να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες αναγνωστικές απαιτήσεις.
· Να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής του βιβλίου και να είναι ικανός να καθορίσει τη σωστή τιμή πώλησης.
· Να γνωρίζει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και να είναι ικανός να προωθήσει τις πωλήσεις βιβλίων σ’ αυτές.
· Να είναι ικανός να επιλυθεί τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των συνεργατών.
· Να είναι ικανός να βοηθά τους πελάτες - αγοραστές στην ανεύρεση των βιβλίων που αναζητούν.
· Να είναι ικανός να διαχειρίζεται την ανακύκλωση των υλικών, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.