Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου / Φοροτεχνικού Γραφείου
ΤΟΜΕΑΣ : Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ   : Οικονομικών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας
Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογιστικών λογισμικών. Το σύγχρονο λογιστήριο λειτουργεί με νέες τεχνολογίες, από στελέχη ενημερωμένα με τις εξελίξεις της αγοράς. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Στις επαγγελματικές αρμοδιότητες ενός Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου περιλαμβάνονται η εφαρμογή Γενικής Λογιστικής, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου μέσα από τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας, μπορεί να εργαστεί:

   
•  σε λογιστικά γραφεία ιδιωτικών εταιριών
   
•  σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
   
σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
   
σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών ΔΕΚΟ
   
σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
   
σε λογιστήρια και οικονομικά τμήματα εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
   
ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

Η ανωτέρω ειδικότητα, προέκυψε ως μίξη των ειδικοτήτων "Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου" και "Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου", οι οποίες καταργήθηκαν.

Η ειδικότητα διαθέτει δικό της ωρολόγιο πρόγραμμα, προς το παρόν όμως δεν έχει δημοσιευτεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ύλη μαθημάτων, μιας και τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτήν προέρχονται από τους κανονισμούς κατάρτισης των ειδικοτήτων που συγχωνεύθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για τις ερωτήσεις πιστοποίησης.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφερθούν, προς ενημέρωσή τους,  στους κανονισμούς και τις ερωτήσεις πιστοποίησης των ανωτέρω ειδικοτήτων.