Α' Περίοδος Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. , Έτους 2016
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

17-06-2016 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016
10-04-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα Α) Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Αθήνας , Θεσσαλονικής και Ηρακλείου Κρήτης
03-05-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα Β) Ε.Υ.Ο.Α.Μ. Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας και Θεσσαλονίκης
12-05-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους  Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα Β) Ε. Κ. Ηρακλείου και (Όχημα C) Ε. Κ. Αθήνας
26-05-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα C) Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
30-05-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα CE) Εξεταστικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης
06-06-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Οχημάτων) Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας
19-06-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα D) Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
13-07-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα CE) Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
28-07-2017 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (Όχημα CE) Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας
Ανακοινώσεις ΕΟΠΠΕΠ

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των αποφοίτων ΙΕΚ για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας για την Α' Περίοδο του Έτους 2016. Για διευκρινίσεις περιηγηθείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

20-05-2016 : Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Α' Περιόδου του 2016.  
30-05-2016 : Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης.
10-06-2016 : Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, Α' Περιόδου 2016.
29-06-2016 : Κατάσταση υποψηφίων Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος (Διοικητική Περιφέρεια Αττικής).
29-06-2016 : Κατάσταση υποψηφίων ανά εξεταστικό Κέντρο και Ειδικότητα (Περιφέρειες εκτός Αττικής). Θεωρητικό   -   Πρακτικό.
29-06-2016 : Κατάσταση Υποψηφίων Θεωρητικού Μέρους (Γραπτά και Προφορικά) ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
29-06-2016 : Οδηγίες προς υποψηφίους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 2016Α'.
30-06-2016 : Κατάσταση Υποψηφίων Πρακτικού Μέρους (Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
30-06-2016 : Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2016 Α'.
01-12-2016 : Υποβολή Αιτήσεων στο Πρακτικό Μέρος (Οχήματα) Ειδικότητας ΕΥΟΑΜ, για την Α' Περίοδο 2016.
==================================================================================================================
15-09-2016 : Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. περιόδου 2016Α' (πλην ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.)
08-09-2017 : Αποτελέσματα Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) περιόδου 2016Α' της Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.