Α' Περίοδος Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. , Έτους 2017
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

26-09-2017 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. - Α' Περίοδος 2017.
03-10-2017 : Αναλυτική Κατάσταση Υποψηφίων ανα Περιφέρεια - Α' Περίοδος 2017 - Θεωρητικό Μέρος (Ημερομηνίες)
04-10-2017 : Αναλυτική Κατάσταση Υποψηφίων ανα Περιφέρεια - Α' Περίοδος 2017 - Πρακτικό Μέρος (Ημερομηνίες)
23-03-2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., του Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας
23-03-2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., του Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
19/04/2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα Β'),Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., Εξεταστικών Κέντρων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης.
11/05/2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα Β'), Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., Εξεταστικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης.
11/05/2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα C), Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., Εξεταστικού Κέντρου Ηρακλείου Θεσσαλονίκης.
14/05/2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα C), Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., Εξεταστικού Κέντρου Αθηνών.
29/05/2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα D), Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ.., Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
19-06-2018 : Προγραμμα Πρακτικού Μέρους Ι.Ε.Κ. Ε.Υ.Ο.Α.Μ., Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας και Ηρακλείου Κρήτης.
06-07-2018 : Πρόγραμμα Πρακτικού Μέρους (Όχημα CE), I.E.K. E.Y.O.A.M. Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας και Ηρακλείου Κρήτης.
Ανακοινώσεις ΕΟΠΠΕΠ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης  της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 και θα αφορούν τόσο τους παλαιότερους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. όσο και τους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., που προβλέπονται από τον ν.4186/13. Για διευκρινίσεις περιηγηθείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

27-07-2017 : Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
07-08-2017 : Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Α' Περιόδου 2017 (Παλαιές και Νέες Ειδικότητες)
10-08-2017 : Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στις εξετάσεις Πιστοποίησης (πλην ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.)
11-08-2017 : Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στις εξετάσεις Πιστοποίησης για την ειδικότητα Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
01-09-2016 : Υπενθύμιση σχετικά με τις εξετάσεις Πιστοποίησης της Α' Περιόδου 2017.
08-09-2017 : Συμπλήρωση Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Α' περιόδου 2017.
22-09-2017 : Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Α' Περιόδου 2017.
28-09-2017 : Ανακοίνωση για τους υποψηφίους της ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
04-10-2017 : Οδηγίες προς Υποψηφίους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. της Α' Περιόδου 2017
13-10-2017 : Διευθύνσεις Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους για τις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017
19-10-2017 : Διευθύνσεις Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους για τις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017
02-11-2017 : Διευθύνσεις Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους για τις 4 και 5 Νοεμβρίου 2017
09-11-2017 : Διευθύνσεις Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους για τις 11 και 12 Νοεμβρίου 2017
=================================================================================================================
19-01-2018 : Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. (πλην ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.)
27-07-2018 : Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.