Α' Περίοδος Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. , Έτους 2018
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

01-11-2018 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. Α' Περιόδου 2018 (Θεωρητικού Μέρους)
15-11-2018 : Εξέταση Θεωρητικού Μέρους Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
21-06-2019 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.(Αθήνα / Θεσσαλονίκη)
05-07-2019 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ. εξεταστικού κέντρου Αθήνας
12-03-2020 : Αναστολή Διενέργειας Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
16-05-2020 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.
03-06-2020 : Πρόγραμμα Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους Ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ. (κατηγορίες οχημάτων C / CA )
Ανακοινώσεις ΕΟΠΠΕΠ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.  Α’ περιόδου του 2018, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις αρχές Οκτωβρίου 2018 και θα αφορούν τόσο στους παλαιότερους (όλων των ειδικοτήτων) αποφοίτους Ι.Ε.Κ., όσο και στους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., που προβλέπονται από τον ν.4186/13. Για διευκρινίσεις περιηγηθείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

14-08-2018 : Δελτίο Τύπου. Ανακοίνωση Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 2018.
14-08-2018 : Αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
22-08-2018 : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018.
24-08-2018 : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018.
10-09-2018 : Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018
25-09-2018 : Ολοκλήρωση Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018
17-10-2018 : Ενημέρωση υποψηφίων ειδικότητας ΕΥΟΑΜ
31-10-2018 : Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους, Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018
07-11-2018 : Ενημέρωση Υποψηφίων για τα Εξεταστικά Κέντρα και τις Ώρες Διεξαγωγής των Εξετάσεων
08-11-2018 : Οδηγίες προς Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.
09-11-2018 : Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αναζήτησης Εξεταστικού Κέντρου
09-11-2018 : Εξεταστικά Κέντρα Διεξαγωγής Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους
29-11-2018 : Ονομαστικές Καταστάσεις Υποψηφίων Ειδικότητας ΕΥΟΑΜ για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης.
==========================================================================================
08-02-2019 : Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. 2018 (Πλην ειδικότητας Ε.Υ.Ο.Α.Μ.)
14-03-2019 : Απονομή Διπλωμάτων στους Επιτυχόντες των Εξετάσεων Πιστοποίησης περιόδου 2018