Α' Περίοδος Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. , Έτους 2020
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

18-06-2020 : Αρχικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.
24-06-2020 : Πρόγραμμα Θεωρητικού Μέρους Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.
24-06-2020 : Στοιχεία Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού Μέρους
26-06-2020 : Τροποποίηση ώρας Προσέλευσης και Έναρξης Εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους

07/02/2020 : Επείγουσα Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
26-02-2020 : Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ/ΣΕΚ έτους 2020
11-03-2020 : Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ
11-03-2020 : Οδηγός Υποβολής Αίτησης για τις Εξετάσεις ΙΕΚ / ΣΕΚ
16-03-2020 : Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ
07-04-2020 : Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ
27-04-2020 : Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ και ΣΕΚ
05-05-2020 : Επισήμανση - Υπενθύμιση Καταληκτικών Ημερομηνιών Συμμετοχής στις Εξετάσεις
08-05-2020 : Σημαντική Ανακοίνωση - Λίστα e-mail όλων των Ι.Ε.Κ.
03-06-2020 : Έλεγχος Πληρότητας Αιτήσεων Υποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ.


=========================================================================================
30-10-2020 : Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ. Περιόδου 2020
06-11-2020 : Χορήγηση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ. Περιόδου 2020
19-02-2021 : Χορήγηση Διπλωμάτων / Πτυχίων στους Επιτυχόντες της Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. / Σ.Ε.Κ. Περιόδου 2020