Τεχνικός Τηλεπληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ : Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων
ΟΜΑΔΑ   : Πληροφορικής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Δημιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές και προγραμματικές προϋποθέσεις (software) για την ανάπτυξη κατάλληλων κόμβων ανάπτυξης της Τηλεπληροφορικής.

Το επίπεδο των πιστοποιημένων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Τηλεπληροφορικής» μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:

α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση - συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

δ) δημιουργία - συντήρηση ιστοσελίδων και ιστοτόπων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων - τηλεκπαίδευσης, και παρουσίαση στοιχείων στο Διαδίκτυο εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

Επίσης, ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Τηλεπληροφορικής» μπορεί να εργαστεί:

α) Σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που έχει παρουσία στο INTERNET με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου, ώστε να αυξήσει κάθε φορέας την παραγωγικότητά του.

β) Σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ως τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού.

γ) Σε εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, βασισμένο στις δικτυακές εφαρμογές.