Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games)
ΤΟΜΕΑΣ : Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - Δικτύων
ΟΜΑΔΑ   : Πληροφορικής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας
Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας καθώς επίσης και στις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης κατασκευής παιχνιδιών και γενικότερα αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από τη μεριά του προγραμματιστή.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:

    α) Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

    β) Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.

    γ) Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής.

Η ανωτέρω ειδικότητα, προέκυψε ως μίξη των ειδικοτήτων "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής", "Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδας" και "Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών", οι οποίες καταργήθηκαν.

Η ειδικότητα διαθέτει δικό της ωρολόγιο πρόγραμμα, προς το παρόν όμως δεν έχει δημοσιευτεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ύλη μαθημάτων, μιας και τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτήν προέρχονται από τους κανονισμούς κατάρτισης των ειδικοτήτων που συγχωνεύθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για τις ερωτήσεις πιστοποίησης.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφερθούν, προς ενημέρωσή τους,  στους κανονισμούς και τις ερωτήσεις πιστοποίησης των ανωτέρω ειδικοτήτων.