Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ
ΤΟΜΕΑΣ : Δομικών & Συναφών Κατασκευών
ΟΜΑΔΑ   : Διαδικασιών Σχεδιασμού
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας  |  Ύλη Μαθημάτων  |  Ερωτήσεις Πιστοποίησης
Ο κάτοχος του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ» είναι εκείνος που μετά από επιτυχή φοίτηση 4 εξαμήνων και εξέταση, παίρνει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επίσημη πιστοποίηση ότι έχει σε επαρκή βαθμό τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, τις απαραίτητες δεξιότητες ή επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε θέσεις υπαίθρου ή γραφείου ως βοηθός τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού,

α) σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας
β) σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης
γ) σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
δ) σε μαζική ή μεμεονωμένη παραγωγή
ε) ως μέλος ομάδας σε διαδικασία παραγωγής ή αυτόνομα.

Χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και τα σχεδιαστικά πακέτα έχοντας υπόψη :

α) Τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.
β) Τα τεχνικά εγχειρίδια.
γ) Τους κανονισμούς σχεδίασης.