ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001 - 2002
Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ Ι  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Λειτουργικά Συστήματα ΙI  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων ΙI  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Δίκτυα Η/Υ ΙI  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Μικροεπεξεργαστές  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βάσεις Δεδομένων  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Υλικό Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Συντήρηση Υπολογιστών  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση
Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση