ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 - 2010
Γλώσσες SQL/4GL σε Περιβάλλον Oracle  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε Περιβάλλον SQL Server  --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
Ι.Ε.Κ.  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ι.Ε.Κ.  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Oracle  --  Πρόοδος   --  Τελική Εξέταση
Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο --  Πρόοδος  --  Τελική Εξέταση
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Ε.Ε.
Προγραμματισμός Η/Υ  --  Α' Διαγώνισμα  --  Β' Διαγώνισμα  --  Τελική Εξέταση